Dört Halifeden Nasihatler

1- “Sana yol göstermek isteyenden durumunu gizleme, aksi takdirde kendini aldatırsın.” 

Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

2- "En sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir."

Hz. Ömer radıyallahu anh

3. "Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız."

Hz.Osman radıyallahu anh

 

4- "Senin için erzakın en sevimlisi, salih amel olsun. Arzularına hakim ol. Sana helal olmayan şey için kendine cimri ol. Kendine cimri olmak, sevdiği ya da hoşlanmadığı şeyde nefse karşı adil olmaktır. Halkına karşı merhameti, sevgiyi düstur edin. Onlara karşı, yiyeceklerini ganimet olarak alan aç gözlü yırtıcı hayvan gibi olma."                                                                                       

Hz. Ali radıyallahu anh

 

5- "Bir kimsenin sadece kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riâyet ediyor mu, helal ve harama dikkat ediyor mu, ona bakınız."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

6- "Dua, semâ ile arz arasında durur. Rasûlullah'a salavât getirilmedikçe, Allah'a yükselmez."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

7- "Akıl gibi zenginlik; cehalet gibi fakirlik; edeb gibi güzel bir miras ve danışmak gibi de yardım yoktur."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

8- “Bilesiniz ki, insanlar ortaya koydukları maharetlerle temayüz ederler; iyi, güzel ve sağlam eserlerle tanınırlar. Her insanın değeri, sergilediği kaliteli iş ve güzel eserle ölçülür. O halde (hakikatin açığa kavuşması için) konuşun ki, değerleriniz ve seviyeleriniz ortaya çıksın!”

Hz. Ali radıyallahu anh

 

9- "Dünya bir sona doğru başını alıp gitmekte, ahiret ise koşarak bize doğru gelmektedir. İnsanlar arasında dünyanın da âhiretin de tâlipleri vardır. Siz âhirete tâlip olmaya bakın; eyyamcı olmayın! Bugün hesap günü değil iş günüdür; ama yarın artık iş yok, yalnız hesap vardır."

Hz. Ali radıyallyahu anh

 

10. “İnsanlara anlayacakları şeyleri (veya hadisleri) söyleyiniz. Aksi halde Allah ve Rasûlü’nün yalanlanmasına gönlünüz razı olur mu?”

Hz. Ali radıyallahu anh

  

11. “İnsanlar uykudadır; öldükleri zaman uyanacaklardır.”

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

12. “Kişi bilmediğinin düşmanıdır.”

 Hz. Ali  radıyallahu anh

 

13. “Tartılmadan önce kendinizi tartınız.”

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

14. “Size en büyük âlimin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah’ın kullarına O'nun yasaklarını cazip göstermeyen, Allah’ın verdiği mühlete aldanıp da onlara ilâhî azaptan kurtulduklarını telkin etmeyen ve O’nun rahmetinden ümit kesilmesine sebep olmayan kimsedir.” 

Hz. Ali  radıyallahu anh

 

15.  "AIIah'ın kulları! Size Allah'tan sakınmayı tavsiye ediyor ve sizi münafıklar hususunda uyarıyorum. Onlar, sapan ve saptıranlar, ayakları kayan ve kaydıranlardır. Renkten renge giriyorlar; işten işe girişiyorlar..."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

16. “Sizden biriniz bir yüze (bir kimseye) birkaç kere teveccüh ettikten sonra onda hayır görmezse artık onu terk etsin.”

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

17. "Doğru yoldan ve topluluktan ayrılmayın. Allah'ın eli, toplulukla beraberdir. Ayrılıktan sakının; insanlardan ayrılanın şeytana karşı durumu, koyun sürüsünden ayrılanın kurt karşısındaki durumu gibidir. Dikkat edin! Kim bu slogana (ayrılığa) davet ederse, benim sarığımın altında dahi olsa onu öldürün." 

Hz. Ali radıyallahu anh

 

18. "Ey insanlar! Fitne dalgalarını kurtuluş gemisiyle aşın, birbirinizden nefret etmeyin. Öğünme taçlarınızı başınızdan çıkarın ... "

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

19. "Hased edenin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

20. "Şehit, kendisini Allah'a adayan kimsedir."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

21. “Dört kimse Allah’ın salih kullarındandır: 

     1. Tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen

     2. Günahkârların affı için Rabb’ine yalvaran

     3. Din kardeşine gıyabında dua eden

     4. Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan."

      Hz.Ebû Bekir radıyallahu anh

 

22. "Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah'a yakınlık ancak O'na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür." 

 Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

23. "Huşûsuz kılınan namazda, dilin afetlerinden ve boş şeylerden sakınmaksızın tutulan oruçta, Kur'ân'ı tefekkürsüz okumakta, kalbe nakşolmayan ilimde, infak edilmeyen malda, zor günlerde gösterilmeyen kardeşlikte, şükredilmeyen nimette, gönülden edilmeyen ihlassız duada hayır yoktur."

Hz.Ali radıyallahu anh

 

24. "Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler."

Hz.Ali radıyallahu anh

 

25. "Cenneti arzulayan, hayırlara koşar. Ateşten korkan, şehvetlerden sakınır. Öleceğine inananın, nefsânî ve şehvânî lezzetleri yıkılır. Dünyayı bilene, musibetler zahir olur." 

 Hz.Ali radıyallahu anh

 

26. "Günah işlemekten vazgeçmek, tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır."

Hz.Ömer radıyallahu anh

 

27. "Ahiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir."

Hz.Ömer radıyallahu anh

 

28. "Muhakkak dünya fâni, ahiret ise bâkîdir. Fani olan sizi şımartıp bâkî olandan alıkoymasın. Siz bâkîyi fâni olana tercih ediniz. Dünya sonludur, dönüş Allah'adır. Allah'tan korkunuz."

 Hz.Osman radıyallahu anh

 

29. "Derdin kendindedir, bilmiyorsun.

Derman da yine sende görmüyorsun.

İçine koca bir âlem yerleştirilmiş.

Kendini hâlâ küçük zannediyorsun." 

Hz. Ali radıyallahu anh

 

30. "Eğer namaz kılan kimse, kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

31. "Bir adamın sual sormasından, onun ne derece akıllı olduğu anlaşılır."

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

32. "Bir şeyi ayıplayan, o şey ile imtihan edilir. "

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

33. "Söz ok gibidir. Senden çıktı mı; artık sen ona değil, o sana hakim olur."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

34. "Kişinin haysiyeti dilinin altında gizlidir"

Hz. Ali radıyallahu anh

 

35. "Kulluk, dinin sınırını koruma, sözde durma, bulunana razı olma ve yok olana sabretmedir.’’

 Hz. Osman radıyallahu anh

 

36. “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Çünkü bu (ahiretteki) hesaptan daha kolaydır. (Amelleriniz) tartılmadan önce (amellerinizi) tartınız. ‘Büyük arz olunuş günü’ için çeyiz hazırlayınız. ‘O gün Allah’a arz olunursunuz. Hiçbir gizliniz kalmaz.” (Hakka Suresi, 18.)

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

37. "Allah'ı anın. O'nu anmak kalbe şifadır." 

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

38. "Ey Kümeyl, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun, ilim ise seni korur. İlim hakim, mal mahkumdur. Mal sarfetmekle azalır, ilim ise çoğalır."

 Hz. Ali radıyalahu anh

 

39. "Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridirler."

Hz. Ali radıyalahu anh

 

40. "Ey Müslümanlar, sizin için en çok korkup çekindiğim iki şey vardır. Bunlar, hevâya uymak ve tûl-i emel beslemektir. Tûl-i emel ahireti unutturur. Hevâya ittiba ise haktan alıkoyar. Dikkatli olun, dünya yüzünü dönmüş gidiyor, ahiret ise bize doğru gelmekte... Her iki dünyanın da isteklisi vardır. Siz ahiret talipleri olun, dünya talipleri olmayın! Şimdi hesap değil, amel zamanıdır. Yarın ise amel değil, hesap zamanıdır."

 Hz. Ali radıyallhu anh

 

41. "Başın vücuttaki yeri ne ise, sabrın da imandaki yeri aynıdır."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

42. "Tevbekârlarla düşüp kalkın. Zira onların kalbi çok yufka/ince olur." 

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

43. "Kalpte bulunan huşû; müslümana karşı yumuşak bir tutum sergilemen, bir de namazda sağa sola bakmamandır."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

44. "Eğer Allah seni, herhangi bir müslümanı sevmekle rızıklandırırsa, sen bunun elden gitmesini önlemek için çok çaba göster!"

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

45. "Sakın ha, sizler duyduğu her sözü yayan, işittiği her sırrı ifşâ eden biri olmayın! Böyle yaptığınız takdirde, taşımakta zorlanacağınız belaların, üstünüzden uzun süre gitmeyecek ağır fitnelerin sizi beklediğini unutmayın!"

Hz. Ali radıyallahu anh

 

46. “Dinini düzelten kişinin dünyasını da Allah düzeltir.” 

Hz. Ali radıyallahu anh

 

47. “Mal cimrilerde, silah korkaklarda, yönetim de zayıflarda olursa düzen bozulur.”

Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

48. “Özü doğru olanın, sözü de doğru olur.”

Hz. Ali radıyallahu anh

 

49. "Akıl gibi zenginlik; cehalet gibi fakirlik; edeb gibi güzel bir miras ve danışmak gibi de yardım yoktur."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

50. "Başkasını düzeltmeniz için önce kendinizi düzeltiniz." 

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

51. "Bir şeyi ayıplayan, o şey ile imtihan edilir."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

52. "Dört şey asla geri gelmez: Söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat, kaçırılmış fırsat." 

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

53. "İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder."

 Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

54.  "Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma."

Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

55. "Şiddet göstermeksizin kuvvetli; zayıflık belirtmeksizin yumuşsak ol."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

56. "Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme! Çünkü o sözün sahibinde onun gibi nice düşük sözler vardır. Cevabınıza yine onlarla mukabelede bulunur."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

57."Her insan, konuştuğu dilin evladıdır." 

Hz. Ali radıyallahu anh

 

58. "Bir hayrı kaçırırsan; asla vazgeçme, yakalamaya çalış, elde edince de durma; Onu da aşıp daha güzelini yapmaya çalış."

Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

59. "İnandığınız gibi yaşamıyorsanız; yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

60. “Ölüme karşı haris ol, sana hayat verilir.” 

Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

61. "Bugün verdiğin, daha sonra tekrar düşünüp yanlış olduğunu anladığın bir hüküm seni hakka dönmekten alıkoymasın”

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

62."Kitap ve Sünnet’te bulunmadığı için hakkında tereddüde düştüğün hükümleri dikkatli bir şekilde incele; sonra benzerlikleri bul, ona göre kıyas yap ve Allah’ın emrine en yakın olanı ve doğruya en çok benzeyeni seç.”

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

63. "Dostuna  dost ol ve bütün arkadaşlarına eşit davran. Hepsinin de haklarına riayet et."

Hz Ebu Bekir radıyallahu anh

 

64. "Çok söz kişiyi unutkan yapar." 

Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

65. "Şöhretten kaç ki şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hırslı ol ki sana hayat versin."

Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

66. "Kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı iyi davransınlar."

Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh

 

67. "Size Rasûlullah (s.a.s) den bir hadis, bir söz ve bir durum rivayet edildiğinde, Allah rasulunun hidayet, salah ve takva itibariyle bundan daha üstün ve daha ötede olduğunu bilin!"

Hz. Ali radıyallahu anh

 

68. "Kardeşlerimden birkaç kişiyi toplayıp onlara bir veya iki kap yemek yedirmem, bana çarşıya çıkıp bir köle azad etmekten daha sevgili gelir."

 

Hz. Ali radıyallahu anh

 

69. "Dikkat edin! Ben Cennet gibi insanı hayrette bırakan başka bir şey görmedim, onu isteyen insanlar uyuyorlar, geceleri teheccüde kalkıp ibadet etmiyor, uykularından fedakarlıkta bulunup Allah yolunda koşturmuyorlar. Cehennem de aynı şekilde beni hayrette bırakıyor, ondan kaçtığını söyleyen insanlar da yine uykularından vazgeçemiyorlar."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

70. "Aklı eren bir Müslümanın Bakara Suresinin son ayetlerini okumaksızın uyuyacağını zannetmiyorum. Çünkü bu ayetler Arş'ın altında bulunan bir hazineden indirilmişlerdir."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

71.  "Alimlere  'niçin öğretmediniz?' sorusu sorulmadan cahillere  'niçin öğrenmediniz?' diye sorulmayacaktır."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

72. "Ey ilim sahipleri, ilminizle amel ediniz! Çünkü asıl alim, bildiğiyle amel eden ve ilmi ameline uygun düşendir. Bazı insanlar gelecek, ilim öğrenecekler ancak gırtlaklarından aşağı geçmeyecek, yaptıkları bildiklerine, içleri de dışlarına uymayacak. Halkalar halinde oturup birbirlerine  karşı ilimleriyle övünecek ve üstün lük taslayacaklar. Hatta biri arkadaşına, kendisini bırakıp başkasının yanına oturduğu için kızacak. İşte onların bu meclisteki amelleri Allaha yükselmez."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

73. "İnsanlar işlerini ihsan duygusuyla yapmalarına göre değer kazanırlar. Yani neyi nasıl yapacağını iyi bilmesine, bunu en güzel şekilde gerçekleştirmesine ve Allah’ı görüyormuş gibi çalışmasına göre değer kazanırlar."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

74. "Kim ilim talebinde olursa cennet de onu ister, kim de masiyetler peşinde koşarsa , cehennem onu bekler."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

75. "Kendinizi sabırla iyiliklere zorlayınız ve haysiyetinizi günaha bulaşmaktan koruyunuz! O zaman imanın tadına varırsınız.

Hz. Ali radıyallahu anh

 

76. "Kerim kişi, alçakların övündüğü şeyden uzak durur."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

77."Mahrumiyet minnet altında kalmaktan daha hayırlıdır."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

78."Dikkat edin! Canınızın karşılığı ancak Cennettir. O halde canınızı ancak Cennet karşılığında satınız."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

79. "Küçük musibetleri büyüten insanı Allah büyükleriyle imtihan eder."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

80. "Kim hak ile güreşirşe sırtı yere gelir."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

81. "Mü’minin sevinci ve tebbesümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

82. " Şunu unutma! Biz çok basit bir kavim idik, Allah teala bizi İslamiyet’le yüceltti. Şan ve şerefi dinden başka yerde ararsak, Cenab-ı Hak bizi tekrar eski halimize düşürür."

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

82. "Akıllı ve dindar kişiyle oturup kalkmaya bak! Zira o en hayırlı arkadaştır."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

83. "Evliyaullahın zikredilmesi, rahmetin inmesine vesile olur."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

84. "Allah katında insanların en iyisi ol,

       nefsin yanında insanların yanında en kötüsü ol, 

        insanların katında insanlardan biri ol!"

Hz. Ali radıyallahu anh

 

84."Allah size bol verince siz de kendinize iyi bakınız, (temiz giyininiz). Herkes giyimine önem versin."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

85." Amellerin en zoru şu dört haslettir:

        *öfke anında karşındakini affetmek,

        * darlık zamanında cömertlik yapmak,

        * yalnızken ve tenhalarda iffetli davranmak, günahtan korunmak,

        * korktuğu veya menfaat beklediği kişiye karşı hakikati söylemektir."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

86. "Nükteli ve hikmetli söz ve davranışlarla ruhlarınızı dinlendirin! Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

87. "Karnınızı tıka basa yiyecek ve içecekle doldurmaktan sakınınız. Bu, vücuda zarar verir, kişiyi namaza karşı tembel yapar. Binaenaleyh  yeme ve içmede orta yolu izleyiniz. Bu, vücud için daha faydalıdır, israftan da uzaklaştırıcıdır. Allah, şişman alime kızar. Kişi şehevi arzularını dinine tercih etmedikçe kesinlikle helak olmaz."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

88. "Dostları yitirmek gurbete düşmektir."

 Hz. Ali radıyallahu anh

 

89. "En büyük günah, sahibinin küçük gördüğü günahtır."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

90. "Her şey azaldıkça, ilim ise arttıkça kıymetlenir."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

91. "Görmediğim sürece sizin bana en sevimliniz, ismi en güzel olanınızdır. Gördüğümde bana en sevimli olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğimde sizin bana en sevimli olanınız, doğru sözlünüzdür."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

92. "Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

93. "Etten sakınınız! Çünkü onun hamr (içki) gibi tiryakiliği vardır. Ayrıca Allah, eti çok yiyen aile halkına buğzeder."

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

94. "Cehennemi çok zikretip hatırlayın! Zira onun harareti pek şiddetli, derinliği çok fazla ve kamçıları da demirdendir."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

95. "Seni ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olma! Düşmanından uzak dur. Dostundan da bazı şeylerini gizle, ancak emin olursa o başka. Bir toplumda emin bir kimseye hiçbir şey denk olamaz. Günahkar ve kötü kimseyle beraber bulunma. Çünkü o sana günahlarını öğretir. Ona sırrını açma. İşlerin hususunda Allah’tan korkan kimselerle istişare et!"

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

96. "Çok gülen kişinin heybeti azalır."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

97."Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

98. "Sırrını aleni şeylerle bir tutma, yoksa işlerin bozulur."

 Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh 

 

99. "Evlenmeden önce ilim öğrenin!"

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

100. "Şüphesiz işler çoktur. Sen insanların o amelden nasıl çıktığına bak ."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

101. "Ey kıraat ehli! Başlarınızı kaldırın ki, kalbinizdeki huşu artmış olsun."

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

102. "Alimleri zenginlerle sıkı-fıkı görürseniz onların dünya ehli olduğuna hükmedin!."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

103. "Kalplerinizin buğz ettiği kimselerin şerrinden sakının."

 Hz. Ömer radıyallahu anh

 

104. "Allah Teâlâ'dan korkun, kıyamet gününde onun huzurunda toplanacaksınız. Fitneye koşmayınız, cemaatten ayrılmayınız."

Hz. Osman radıyallahu anh

 

105. "Müslüman’dan çıkan sözü hayır olarak niteleyebileceğin halde, şer olarak niteleyip onu şüpheli duruma düşürme ."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

106. "Şiir okuyun. Zira şiir, güzel ahlaka yöneltir ."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

107. "Düşman sizi korkutmadan önce siz onları korkutun."

Hz. Ömer radıyallahu anh

 

108. "İçkiden sakınınız. Zira içki, bütün şerlerin anahtarıdır."

Hz. Osman radıyallahu anh

 

109. "Allah’ın rızkını başkasından mı istiyorsun? Ve açlık korkusundan emin, sabah ediyorsun? Müşrik de olsa sarrafın kefaletine güveniyorsun da Rabbinin kefaletine mi razı olmuyorsun?" 

Hz. Ali radıyallahu anh

.

110. "Ey Âdemoğlu,  zenginlik seni sevindirip şımartmasın, fakirlik de umudunu kırmasın. Başına gelen belalar seni üzmesin, afiyet ve bolluk için de olmak da şımartmasın. Çünkü altının kalitesi ateşle belli olduğu gibi salih kulun üstünlüğü de belalara karşı gösterdiği tavırla belli olur.”

Hz. Ali radıyallahu anh

111.  Hz. Ebû Bekir radıyallahu anh, ağaç dalına konmuş bir kuş gördü ve "Keşke şu kuşun yerinde ben olsaydım!" diye hayıflandı.

.

112. Hz. Ömer'in âzatlısı Eslem şöyle der: Bir gün Ömer ibnü'l- Hattâb radıyallahu anh:

''Sevgin aşırı, nefretin yok edici olmasın'' buyurdu. Bunun üzerine ben: ''Bu nasıl olur?'' diye sordum. Bunun şöyle olduğunu söyledi:

''Sevdiğin vakit, çocuk gibi aşırı seversin. Nefret ettiğin vakit de arkadaşının mahvolmasını istersin.''

.

113. "Bir insanın kalbinde ne kadar kibir varsa, aklında da o kadar noksanlık var demektir."

Hz. Ali radıyallahu anh

.

114. İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir."

Hz. Ali radıyallahu anh

 

115. "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın! Çünkü kıyamet gününde hesap, ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır."

Hz. Ömer radıyallahu anh


Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.