Makbul Olan Dua

"Bir kimse geceleyin uyanır, ardından;

'Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh' der, sonra da;

'Allahım beni bağışla' diye dua ederse duası kabul olunur; abdest alıp namaz kılarsa o da kabul olunur."

Buhârî, Teheccüd 21; Ebû Dâvûd, Edeb 98-99

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.