Enfâl Sûresi

1. Mü'minler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğu zaman bu onların imanını artırır, onlar yalnızca Allah'a tevekkül ederler. Onlar namazlarını gerektiği şekilde kılarlar, kendilerine verdiğimiz nimetlerden başkalarına da harcarlar. İşte bunlar gerçek mü'minlerdir. Onlar için Rableri katında yüksek dereceler vardır. Allah'ın bağışlaması ve tükenmez bir rızık da onları beklemektedir.

Enfâl 8/2-4

 

2. Zafer ve yardımı veren yalnız Allah'tır.

Enfâl Sûresi 8/10

 

3. Onları siz öldürmediniz; onları Allah öldürdü. Düşmana bir avuç toprak attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da, kâfirleri kahretmek; mü'minleri de güzel bir sınavdan geçirmek için yaptı. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.

Enfâl 8/17

 

4. Ey iman edenler! Allah ve Rasûlü sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onlara cevap verin. Bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer, neticede hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.

Enfâl 8/24

 

5. Öyle bir fitneden korkunuz ki, sadece içinizdeki zâlimlere gelmekle kalmaz, herkesi kapsar. Şunu bilin ki, Allah'ın azabı da pek çetindir.

Enfâl 8/25

 

6. Ey mü'minler! Allah'a ve Rasûlüne hıyanet etmeyin. Yoksa bile bile size emanet edilen şeylere hâinlik etmiş olursunuz.

Enfâl 8/27

 

7. Şunu da bilin ki, mallarınız ve evlâtlarınız birer imtihan vesilesidir. Büyük mükafatın ise Allah katında olduğunu unutmayın.

Enfâl 8/28

 

8. Ey mü'minler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, Allah size hak ile bâtılı birbirinden ayırt edici bir kabiliyet verir, günahlarınızı örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Enfâl 8/29

 

9. Hani kâfirler seni tutuklayıp hapsetmek veya öldürmek veyahut da yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurmaya çalışsınlar, ama Allah da onların tuzaklarına karşılık verecektir. Allah tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir.

Enfâl 8/30

 

10. Kâfirler, insanları Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Daha sonra da harcayacaklar. Ama bu harcanan mal onlara bir pişmanlık sebebi olacak. Çünkü hedeflerine varamadan mağlup olacaklar. Ve kâfirler toplanıp Cehennem'e sürülecekler.

Enfâl 8/36

 

11. Hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün hâkimiyet Allah'a ait oluncaya kadar o kâfirlerle savaşın. Eğer küfür ve isyandan vazgeçerlerse, şüphesiz Allah onların yaptıklarını görmektedir. Ama küfürden vazgeçip iman etmezlerse, biliniz ki Allah sizin Mevlâ'nızdır. O, ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcıdır!

Enfâl 8/39-40

 

12. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle karşılaştığınızda sebat edip direnin. Allah'ı çok zikredin ki, ebedî kurtuluşa eresiniz.

Enfâl Sûresi 8/45

 

13. Allah'a ve Resulüne itaat edin! Birbirinizle çekişmeyin; yoksa içinize korku düşer, dağılırsınız ve gücünüz kaybolur. Zorluklara sabredin; çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Enfâl 8/46

 

14. Bir toplum kendi içinde bulunduğu iyi hali değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimeti değiştirmez. Allah, onların söylediklerini işittiği ve yaptıklarını bildiği için onları cezalandırır.

Enfâl 8/53

 

15. Düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet, beslenmiş ve eğitilmiş savaş atları hazırlayın ki, bununla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz başka düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda harcadığınız şeylerin karşılığı, hiçbir kaybınız olmadan size eksiksiz verilecektir.

Enfâl 8/60

 

16. Ey Peygamber Allah sana da, sana tâbi olan mü'minlere de yeter!

Enfâl 8/64

 

17. Şüphesiz iman edip hicret edenler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve bunlara kucak açıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dost ve yardımcılarıdır. Ama iman etmiş fakat hicret etmemiş kimselerle, hicret edinceye kadar, sizin hiçbir dostluğunuz ve yardımlaşmanız olamaz. Bununla beraber onlar dinlerini korumak için sizden yardım isterlerse, aranızda barış antlaşması olan bir kavme karşı olmadıkça, onlara yardım etmeniz gerekir. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Enfâl Sûresi 8/72

  

18. Kâfirler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer sizler de birbirinize dost olmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne çıkar, büyük bir fesat meydana gelir.

Enfâl 8/73

  

19. İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler ve onlara kucak açıp yardım edenler, işte onlar gerçek mü'minlerdir, onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.

Enfâl 8/74

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.