Alıntı Bölümü

Şam’ın Kalbi: Emevî Camii

Emevî Camii'nin kaderi Ortadoğu’nun kaderiyle beraberdir. Emevîlerin bu abidevi ihtişamlı eseri, günümüzde etrafında olan biten tüm kargaşaya rağmen; heybetinden bir şey kaybetmeden Şam’ın göğsünde bir kalp gibi tüm canlılığı ile atmaya devam etmektedir.

Türkiye’nin fırtınalı yakın tarihinin ayna imgesi: Emin Saraç Hoca

Emin Saraç Hocamız’ın hayatı, yakın tarihimizin özeti gibiydi; yaşadıklarımıza ayna tutan fırtınalı bir hayat!

Ölümle ilgili

Kardeşim İsmail dünya hayatına veda ettiğinde ben altı yaşında idim. Konu ondan açılınca babam hiç konuşmaz, sessizce odadan çıkardı. Annem birkaç yıl önce sadece şunu dedi: “Kırk yıldır gözümün önünden bir an olsun gitmedi.” En yakınımız bile olsa, iç âleminde neler yaşıyor, elbette bilemeyiz.

İslam Kardeşliğini Dava Edinen Bir Mücahit HASAN EL-BENNA

Mısır’ın son iki yüzyıllık tablosu anlaşıldığında, XX. asrın en önemli toplumsal İslami hareketlerinden birisi olan Müslüman Kardeşler Hareketi’nin kurucusu ve fıkıh sahasında önemli bir yazar olan Hasan el-Benna’nın kişiliği ve mücadelesi de anlaşılabilecektir

İlim tahsili için yola düşen 10 İslam âlimi

Klasik dönemde ilim talipleri ilim ehlinin bulundukları yerlere seyahatler (rıhle) düzenliyor; onlardan aldıkları birikim ile hem ilimlerinin hem de ufuklarının gelişmesini sağlıyorlardı. Yusuf Sami Kamadan Farabi'den Buhari'ye, İbn Hacer el Askalani'den Taberi'ye, Molla Fenari'den İbn Hallikan'a 10 büyük âlimin ilim güzergahlarını ve bu yolculukları sırasında her durakta ders aldıklara hocalarına değindi.

Bâtılı Tasvîr Gerekmez

Bâtılla mücadelenin zedelediğimiz, yıprattığımız, şanına halel getirdiğimiz iki noktası olduğunu düşünüyorum: Birincisi bâtıldan sakınmamak, ikincisi de bâtılı tasvir, yani bâtılın görünürlüğünü artırmak.

Bir Adanmışlık Hikayesi BISIBO AMANI

Yemen’den Sudan’a giden bir uçakta bu satırları yazarken, pencereden bakıp bir gün Burundi’ye tekrar gidip gidemeyeceğimi düşünüyorum. İçimden bağırmak geliyor: “Sayın yolcular, hayat çok garip ve ben ona hayret ediyorum.”

Gençlere tarihi sevdiren adam: Yavuz Bahadıroğlu

"Yavuz Bahadıroğlu" mahlasıyla bilinen yazar Niyazi Birinci, çocuklara ve gençlere yönelik kaleme aldığı hikaye ve romanlarını, vefatının ardından sevenlerine miras bıraktı.

Davetçi Âlim, Meşhûr Muhaddis: Abduˈl-Fettâh Ebû Ğudde

O ʿâlim, muhaddis, fakîh, dilci ve imtihândan geçmiş bir daʿvetçidir. Yine o hâssaten hadîs ʿilimlerinde, ʿumûmen de İslâmî ʿilimlerde tahkîkin imâmıdır. ʿİlim talebeleri ve çağdaş ʿâlimlerden onu hoca, numune-i imtisâl ve üstün tutmuş birçok kimse vardır.

Şair fakih: İmam Şafiî

Hadis-i Şerifte de buyurulduğu üzere; “Âlimler, Peygamberlerin varisleridir.” Bunun yanı sıra âlimlerin kendileri gibi arkalarında bıraktıkları eserler de bizim için o kadar kıymetlidir. Sena Nur Yılmaz yazdı.
RSS - Alıntı Bölümü beslemesine abone olun.