Fetih Sûresi

1-Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak, üzerindeki nimetini tamama erdirecek ve seni dosdoğru bir yola iletecektir. Ve şanlı ve şerefli bir zaferle sana yardım edecektir.

Fetih Sûresi 48/1-2-3

2-İmanlarına iman katmaları için mü’minlerin kalplerine güven ve huzur indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’a âittir. Allah ise her şeyi bilen, her şeyi yerli yerince yapandır.

Fetih Sûresi 48/4


3-Böylece Allah mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların günahlarını örter ve onları, ebediyen kalmak üzere içinde ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Bu ise Allah katında pek büyük bir bahtiyarlıktır.

Fetih Sûresi 48/5


4-Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları da cezalandırır. Kötülük kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve onlar için Cehennem’i hazırlamıştır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası!

Fetih Sûresi 48/6


5-Biz seni bir şâhit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik; Allah’a ve Resûlüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tesbih edesiniz diye.

Fetih Sûresi 48/8-9


6-Sana biat edenler gerçekte Allah’a biat etmiştir. Allah’ın eli onların elleri üzerindedir. Ahdini bozan, kendi zararına bozmuş olur. Allah’a verdiği sözü tutan kimseye ise Allah büyük bir mükâfât verecektir.

Fetih Sûresi 48/10


7-Fakat kim Allah’a ve Resûlüne iman etmezse, bilsin ki biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık.

Fetih Sûresi 48/13


8-O ağacın altında sana biat ettiklerinde Allah mü’minlerden hoşnut oldu. Onların kalplerinde olanı bildiği için, üzerlerine güven ve huzur indirdi ve onları yakında erişecekleri bir fetihle mükâfâtlandırdı.

Fetih Sûresi 48/18


9-İnkâr edenler, câhiliyet taassubundan ibâret olan o kin ve kibri kalplerinde taşıyorlardı. Allah da Peygamberine ve mü’minlere güven ve huzur indirdi ve onların takvâ sözüne tutunmalarını nasip etti ki, zâten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir.

Fetih Sûresi 48/26


10- And olsun ki, Allah, Resûlünün rüyasını gerçekleştirerek doğru çıkardı. İnşâallah Mescid-i Harâm'a güven içinde, saçlarınızı tamamen tıraş etmiş veya kısaltmış olarak, kimseden korkmadan gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi biliyor; onun için, size Mescid-i Harâm'a girmeden önce yakında gerçekleşecek bir başka fetih daha nasip etti.

Fetih Sûresi 48/27


11-Muhammed Allah'ın Resûlüdür. Onun yanında olanlar kâfirlere karşı sert ve tâvizsiz, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûda, secdede, hep Allah'ın lütuf ve hoşnutluğunu ararken görürsün. Yüzlerinde de secde izi vardır. Bu onların Tevrat'taki tasvirleridir. İncil'deki tasvirlerine gelince: Onlar filiz vermiş, git gide güçlenmiş, kalınlaşmış, nihayet gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki, üreticilerin pek hoşuna gider. Allah, mü'minleri böylesine güçlü ve dirençli kılarak, kâfirleri öfkelendirir. İman eden ve sâlih ameller işleyen o kimselere Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfât vadetmiştir.

Fetih Sûresi 48/29


Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.