Fî Nâ't-ı Seyyidi'l-enâm Aleyhi't-tahiyyeti Ve's-selâm

II.BAYEZİD (ADLÎ)

 

Mefâilün feilâtün mefâilün feilün

 

Muhammed-i Arabî kim Resûl-i ekmeldür

(Arap milletinden olan peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselâtü vesselâm ki en mükemmel Rasûl'dür.)

Takarrüb ile kamu enbiyadan efdaldür

(Allah’a yakınlığı hasebiyle nebîlerin cümlesinden faziletlidir)

 

Kalan resûllerün kavmineydi da'veti çün

(Çünkü O'nun dâveti bütün rasûllerin kavmineydi)

Nübüvvetiyile bu ins ü câna mürseldür

(Peygamberlik sıfatıyla insanlara ve cinlere gönderilmiştir)

 

Kim anı medh ide çün medhidür anun levlâk

(Onu kim medhedebilir ki! Onun medhi levlak'dir.

 *Levlake levlake lemâ halaktü’l-eflâk, “Sen olmasaydın, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” Hadis-i Kudsî'yi telmihdir.)

Defâtir-i dü cihân midhatinde mücmeldür

(İki cihanın defterlerinin hepsine senin medhini yazsak yine kısa gelir)

 

Adû-yı bî-basar ana muhâlif olsa ne tan

(Göremeyen düşmanlar ona muhalif olmaktan utanmazlar mı)

Sahîhi egri görürler şular ki ahveldür

(Doğruyu eğri gören onlar ki olsa olsa şaşıdır)

 

Egerçi hatm idi Yûsuf'da hüsn i'câzı

(Her ne kadar Yûsuf aleyhisselam’da güzelliğin mucizesi mühürlenmiş olsa da)

Bu hüsn-i hulk ile cümlesinden ecmeldür

(Bu güzel yaratılış ile Muhammed aleyhisselâtü vesselâm cümlesinden güzeldir.)

 

Eyâ mu'în-i beşer rahm kıl fütâdelere

(Ey insanların yardımcısı, düşkünlere şefkat eyle)

Şefâ'at âyeti şânunda çünki münzeldür

(Çünkü sana şefâat ayeti indirilmiştir, bununla ünlüsün sen)

 

Kapun gedası durur Adlî onu redd itme

(Kapında dilenci olarak bekler Adlî, onu reddetme)

Gânâ muhabbet-i âlün delîl-i â'deldür

(Doğru bir rehber isteyenlere yüce muhabbetin rehber olarak yeter)

 

 

 

 

 

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.