Furkân Sûresi

1. Bütün insanlara ve çağlara bir uyarıcı olsun diye,' kuluna Furkân'ı indiren Allah yücelerin yücesidir!

Furkân Sûresi 25/1

 

2. Göklerin ve yerin sahibi yalnız O'dur. O hiç oğul edinmemiştir, mülk ve saltanatta O'nun bir ortağı da yoktur. Her şeyi bir ölçü ile yaratıp kaderini belirleyen de O'dur.

Furkân Sûresi 25/2

 

3. O gün zâlim parmaklarını ısırarak şöyle diyecek: "Keşke Peygamberle beraber hakka giden yola girseydim! "Eyvah bana! Keşke falanı dost edinmeseydim. "Vallahi, bana Kur'an geldi ama onu hatırlamaktan o beni uzaklaştırdı." Şeytan insanı işte hep böyle yüzüstü bırakır.

Furkân Sûresi 25/27-28-29

 

4. Peygamber de diyecek ki: "Rabbim! Şüphesiz kavmim bu Kur'an'ı ihmal edip terk etti."

Furkân Sûresi 25/30

 

5. Nefsinin hevâ-hevesini kendine ilâh edineni gördün mü? Ama aldırma! Ondan sen mi sorumlu olacaksın?

Furkân Sûresi 25/43

 

6. Geceyi sizin için bir örtü, uykuyu bir dinlenme, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı kılan O'dur."

Furkân Sûresi 25/47

 

7. O halde kâfirlere boyun eğme!" Kur'an'ı esas alarak onlara karşı büyük bir gayretle cihad et!

Furkân Sûresi 25/52

8. Sen o ölümsüz hayat sahibi olan Allah'a tevekkül et! O'nu hamdederek tesbih et! Kullarının günahların dan O'nun haberdar olması kâfidir!

Furkân Sûresi 25/58

 

9. Rahmân'ın has kulları: yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler;" câhiller kendilerine laf attığında ise, "Selâmetle!" der geçerler. Geceyi Rablerine secde ederek ve O'nun huzurunda kıyama durarak geçirirler. Ve: "Ey Rabbimiz! Bizi Cehennem azabından uzaklaştır, çünkü onun azabı bitmez tükenmez bir azaptır!" derler. Ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır o Cehennem! Onlar harcama yaptıkları zaman ne israfa kaçarlar, ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar. Onlar Allah ile beraber başka bir ilâha da yalvarmazlar. Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına, haklı bir gerekçeye dayanmadan kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını görür.

Furkân Sûresi 25/63-64-65-66-67-68

 

10. Rahmân'ın o has kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş bir söz ve davranışa rastladıklarında ise yüz çevirip ağırbaşlılıkla oradan geçip giderler. "Rablerinin âyetleri kendilerine hatırlatıldığında, o âyetler karşısında sağır ve kör gibi davranmazlar. Onlar: "Ey Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder eyle!" derler. İşte bunlar sabrettikleri için, Cennet'in yüksek köşkleriyle mükâfâtlandırılacak, orada saygı ve selâmla karşılanacaklar. Orada ebedi kalacaklardır. Orasi ne güzel bir durak ve ne güzel bir konak.

Furkân Sûresi 25/72-73-74-75-76

 

11. De ki: "Eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ki? Çünkü siz gerçeği yalanladınız. Bunun cezası yakanıza yapışacaktır."

Furkân Sûresi 25/77

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.