Furkân Sûresi

1. Bütün insanlara ve çağlara bir uyarıcı olsun diye, kuluna Furkân'ı indiren Allah yücelerin yücesidir!

Furkân Sûresi 25/1

 

2. Göklerin ve yerin sahibi yalnız O'dur. O hiç oğul edinmemiştir, mülk ve saltanatta O'nun bir ortağı da yoktur. Her şeyi bir ölçü ile yaratıp kaderini belirleyen de O'dur.

Furkân Sûresi 25/2

  

3. O gün zâlim parmaklarını ısırarak şöyle diyecek: "Keşke Peygamberle beraber hakka giden yola girseydim! "Eyvah bana! Keşke falanı dost edinmeseydim. "Vallahi, bana Kur'an geldi ama onu hatırlamaktan o beni uzaklaştırdı." Şeytan insanı işte hep böyle yüzüstü bırakır.

Furkân Sûresi 25/27-29

  

4. Peygamber de diyecek ki: "Rabbim! Şüphesiz kavmim bu Kur'an'ı ihmal edip terk etti."

Furkân Sûresi 25/30

  

5. Nefsinin hevâ-hevesini kendine ilâh edineni gördün mü? Ama aldırma! Ondan sen mi sorumlu olacaksın?

Furkân Sûresi 25/43

  

6. Yoksa sen onların çoğunun gerçeği dinlediklerini veya akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar tıpkı hayvan sürüsü gibidir. Hatta daha da şaşkın bir durumdadırlar.

Furkân Sûresi 25/44

  

7. Geceyi sizin için bir örtü, uykuyu bir dinlenme, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı kılan O'dur."

Furkân Sûresi 25/47

 

8. O halde kâfirlere boyun eğme! Kur'an'ı esas alarak onlara karşı büyük bir gayretle cihad et!

Furkân Sûresi 25/52

 

9. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Furkân Sûresi 25/56

 

10. Sen o ölümsüz hayat sahibi olan Allah'a tevekkül et! O'nu hamdederek tesbih et! Kullarının günahların dan O'nun haberdar olması kâfidir!

Furkân Sûresi 25/58

 

11. Rahmân'ın has kulları: yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler; câhiller kendilerine laf attığında ise, "Selâmetle!" der geçerler. Geceyi Rablerine secde ederek ve O'nun huzurunda kıyama durarak geçirirler. Ve: "Ey Rabbimiz! Bizi Cehennem azabından uzaklaştır, çünkü onun azabı bitmez tükenmez bir azaptır!" derler. Ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır o Cehennem!  

Furkân Sûresi 25/63-66

 

12. Onlar harcama yaptıkları zaman ne israfa kaçarlar, ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar.

Furkân Sûresi 25/67

 

13. Onlar Allah ile beraber başka bir ilâha da yalvarmazlar. Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına, haklı bir gerekçeye dayanmadan kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını görür.

Furkân Sûresi 25/68

 

14. Rahmân'ın o has kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş bir söz ve davranışa rastladıklarında ise yüz çevirip ağırbaşlılıkla oradan geçip giderler. Rablerinin âyetleri kendilerine hatırlatıldığında, o âyetler karşısında sağır ve kör gibi davranmazlar. 

Furkân Sûresi 25/72-73

 

15. Onlar: "Ey Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder eyle!" derler. 

Furkân Sûresi 25/74

 

16. İşte bunlar sabrettikleri için, Cennet'in yüksek köşkleriyle mükâfâtlandırılacak, orada saygı ve selâmla karşılanacaklar. Orada ebedi kalacaklardır. Orasi ne güzel bir durak ve ne güzel bir konak.

Furkân Sûresi 25/74-75

 

17. De ki: "Eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ki? Çünkü siz gerçeği yalanladınız. Bunun cezası yakanıza yapışacaktır."

Furkân Sûresi 25/77

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.