Fussilet Sûresi

1. Biz onlara öyle arkadaşlar musallat ettik ki, bunlar yaptıkları ve yapacakları ne varsa hepsini onlara hoş gösterdiler. Böylece kendilerinden önceki cin ve insan topluluklarının başına gelen azap vaadi onlar için de gerçek oldu. Çünkü öncekiler de bunlar gibi mahvolup gitmişti.

Fussilet Sûresi 41/25

 

2. İnkâr edenler, “Bu Kur'an'ı dinlemeyin; okunurken şamata çıkarın" dediler. Böylelikle iman edenlere üstün gelirsiniz.”

Fussilet Sûresi 41/26

 

3. "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru olanlara ise melekler inerler ve “Korkmayın ve üzülmeyin" derler. “Size vadedilen Cennet'le sevinin! Biz dünya hayatında da âhiret hayatında da size dostuz, orada canınızın çektiği her şey vardır; orada istediğiniz her şey sizindir. Bu, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah'tan bir ikramdır."

Fussilet Sûresi 41/30-32

 

4. Allah’a çağıran, sâlih amel işleyen ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim var?

Fussilet Sûresi 41/33

 

5. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dost oluvermiştir.

Fussilet Sûresi 41/34

 

6-Şeytan seni kışkırtacak olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi duyan, her şeyi gerçek mâhiyetiyle bilendir.

Fussilet Sûresi 41/36

 

7-Yine O'nun varlığını gösteren delillerden biri de şudur: Sen yeryüzünü kurumuş, boynu bükük halde görürsün; fakat üzerine suyu indirdiğimizde kıpırdanır ve kabarır. Ona can veren, elbette ölüleri diriltenin tâ Kendisidir. Çünkü O, her şeye kâdirdir.

Fussilet Sûresi 41/39

 

8-Kur'ân'a hiçbir yönden bir noksanlık erişmez. O, Her işi yerli yerince yapan ve her türlü övgüye lâyık olan Allah tarafından indirilmiştir.

Fussilet Sûresi 41/42

9. Kim sâlih bir amel işlerse kendi yararınadır. Kim de bir kötülük yaparsa kendi zararınadır. Yoksa Rabbin kullarına kesinlikle zulmetmez.

Fussilet Sûresi 41/46

 

10. İnsan iyilik istemekten usanmaz. Kendisine bir kötülük dokunduğunda ise hemen ümitsizliğe düşer, karamsarlaşır.

Fussilet Sûresi 41/49

 

11. Başına gelen kötülükten sonra ona rahmetimizi tattıracak olsak, bu defa da "Bu zâten benim hakkımdır" deyip şöyle devam eder: "Kıyametin kopacağını da hiç sanmıyorum ya; ama eğer Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam, mutlaka O'nun katında benim için bundan daha güzeli vardır”. Biz o kâfirlere yaptıklarını haber verecek ve şiddetli bir azabı onlara tattıracağız.

Fussilet Sûresi 41/50

 

12. Haberiniz olsun ki, onlar Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. Ama şunu da iyi bilin ki, Allah her şeyi kuşatmıştır.

Fussilet Sûresi 41/54

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.