Hucurât Sûresi

1- Ey iman edenler! Kendi görüşünüzü Allah'ın ve Resûlünün verdiği hükmün önüne geçirmeyin ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.

Hucurât Sûresi 49/1


2- Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin; birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Yoksa yaptığınız iyilikler mahvolur gider de farkına bile varmazsınız. Resûlullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince; İşte onlar, kalplerini Allah'ın takvâya erişmeleri için samimi kıldığı kimselerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfât vardır.

Hucurât Sûresi 49/2-3

3- Ey iman edenler! Eğer fâsıkın biri size bir haber getirecek olursa onu iyice araştırın. Yoksa bilmeden insanları incitir, sonra da yaptığınıza pişman olursunuz.

Hucurât Sûresi 49/6


4- Şunu da bilin ki, aranızda Allah'ın Resûlü vardır. Eğer birçok işte o size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi; inkârı, günahı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar yalnız bunlardır.

Hucurât Sûresi 49/7


5- Mü'minlerden iki topluluk birbiriyle çarpışacak olursa hemen aralarını bulun. Onlardan biri diğerine haksızlık ederse, haksızlık eden taraf Allah'ın hükmüne dönünceye kadar onunla savaşın. Dönerlerse, siz de adaletle aralarını bulun. Dâima âdil olun. Çünkü Allah âdil olanları sever.

Hucurât Sûresi 49/9


6- Bütün mü'minler kardeştir; o halde siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki O'nun rahmetine erişesiniz.

Hucurât Sûresi 49/10


7- Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir topluluğu alaya almasın; belki de o alaya aldıkları kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alaya almasın; belki de alaya aldıkları kendilerinden daha hayırlıdır. Birbirinizi de ayıplamayın; birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötü şeydir! Bu tür davranışlardan kim tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin tâ kendileridir.

Hucurât Sûresi 49/11


8- Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edendir.

Hucurât Sûresi 49/12.


9- Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da övünmek için değil, birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz en müttaki olanınızdır. Allah ise her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

Hucurât Sûresi 49/13


10- Mü'minler o kimselerdir ki, Allah'a ve Resûlüne iman ederler, sonra da aslâ şüpheye düşmezler; mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte onlar özü sözü doğru olanların tâ kendileridir.

Hucurât Sûresi 49/15


11- Müslüman oldular diye seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki: Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Eğer dediğiniz gibi samimi mü'minseniz, aslında sizi imana kavuşturmakla Allah size iyilik ediyor demektir.

Hucurât Sûresi 49/17


12- Hiç şüphe yok ki, Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, sizin bütün yaptıklarınızı da görmektedir.

Hucurât Sûresi 49/18


Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.