Hûd Sûresi

1. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onların bir süre kalacakları yeri de, sürekli kalacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi gerçeği açıklayan apaçık bir kitaptadır.

Hûd Sûresi 11/6

 

2. Yoksa "Kur'an'ı kendisi uydurdu" mu diyorlar; sen de onlara şöyle de: "Öyleyse onun gibi uydurulmuş on sûre ortaya koyun da görelim. Hatta bunu yapmak için, Allah'tan başka yardıma çağırabileceğiniz kim varsa onları da çağırın! İddianızda doğru iseniz yapın bunu da görelim!"

Hûd Sûresi 11/13

 

3. Sadece dünya hayatını, onun saltanat ve servetini isteyenlere, yaptıklarının karşılığını dünyada eksiksiz veririz. Onlar bu hayatta hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Onlara âhirette sadece ateş vardır. Dünyada yaptıkları tamamen boşa gidecektir. Zâten yaptıklarının da hiçbir değeri yoktur.

Hûd Sûresi 11/15-16

 

4. İman edip sâlih ameller işleyen ve derin bir tevâzu ile Rablerine boyun eğenlere gelince, işte onlar cennetliktir; hep orada kalacaklardır.

Hûd Sûresi 11/23

 

5. "Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımda, gaybı da biliyorum demem ve bir melek olduğumu da ileri sürmem. Sizin hor gördüğünüz kimselere Allah'ın hiçbir hayır vermeyeceğini de söyleyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Şayet bunların aksini yaparsam, elbette o zaman ben de zâlimlerden biri olurum."

Hûd Sûresi 11/31

 

6. "Ey kavmim! Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin ve O'na tövbe edin de size gökten bol yağmur yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Günah işlemekte ısrar ederek dâvetimden yüz çevirmeyin."

Hûd Sûresi 11/52

 

7. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Bütün canlıların kaderi Allah'ın elindedir. Elbette Rabbimin yolu dosdoğru yoldur.

Hûd Sûresi 11/56

 

8. Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin ondan başka ilâhınız yoktur. O sizi yeryüzünde yarattı, orada yaşamanızı ve orayı yaşanır hale getirmenizi istedi. Öyleyse O'ndan sizi bağışlamasını dileyin ve tövbe ederek O'na dönün. Çünkü benim Rabbim kullarına yakındır ve onların dualarını kabul eder."

Hûd Sûresi 11/61

 

9. İbrâhim yumuşak huylu, duygulu ve kendini tamamen Allah'a vermiş biriydi.

Hûd Sûresi 11/75

 

10. "Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adil bir şekilde tam yapın. İnsanların malını hiçbir şekilde haksız yere almayın. Fitne fesat çıkarıp da memleketi birbirine katmayın. Eğer mü'minseniz, Allah'ın helalinden kazandırdığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin bekçiniz de değilim."

Hûd Sûresi 11/85-86

  

11. Tek isteğim, elimden geldiği kadar yanlışlarınızı düzeltmektir. Başarım, Allah'ın yardımına bağlıdır. Ben O'na tevekkül ettim ve yalnız O'na yöneliyorum.

Hûd Sûresi 11/88

  

12. Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin ve günahlarınızdan tövbe edip O'na yönelin. Çünkü benim Rabbim çok merhamet eden, çok seven ve sevilendir.

Hûd Sûresi 11/90

 

13. Rabbin, halkı zâlim ülkeleri tutup cezalandırdığı zaman işte böyle cezalandırır, O'nun verdiği ceza, pek acı ve pek şiddetlidir.

Hûd Sûresi 11/102

 

14. Öyleyse sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Seninle birlikte tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Aşırılık yapmayın! Elbette Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Hûd Sûresi 11/112

 

15. Zâlimlere meyletmeyin; yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan  başka dostlarınız zâten yoktur; sonra hiç kimseden yardım göremezsiniz.

Hûd Sûresi 11/113

 

16. Gündüzün iki ucunda, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu buyruklar, Allah’ı ananlara bir öğüttür.

Hûd Sûresi 11/114

  

17. Sabret! Çünkü Allah iyi davranan ve işini güzel yapanların emeğini boşa çıkarmaz.

Hûd Sûresi 11/115

 

18. Yoksa senin Rabbin, halkı iyilikleri emredip kötülüklere engel olan ülkeleri haksız yere helâk etmez.

Hûd Sûresi 11/117

 

19. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ın elindedir. Sonunda bütün işler O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan! Senin Rabbin yaptıklarınızdan aslâ habersiz değildir.

Hûd Sûresi 11/123

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.