Hz. Ebû Bekir - İbrahim Sarıçam*

Bu kitap; İbrahim Sarıçam hocanın Diyanet Vakfı Yayınları tarafından ilk baskısı 1996’da yayımlanmış kitaplarından sadece biri. 132 sayfadan oluşan bu kitapta Hz. Ebû Bekir’in hayatı baştan sona hemen hemen tüm ayrıntılarıyla anlatılmış. Yararlandığı kaynaklar arasında Belâzurî, İbn Sa’d, İbn Kuteybe, İbn Esîr, İbn Teymiyye gibi alimler olmakla beraber; Mustafa Asım Köksal, Sabri Hizmetli, Mustafa Fayda gibi çağdaş müellifler de var.

Hemen girişte yazar şöyle bir tanıtım yapmış: 

“Hz. Ebû Bekir’in hayatına ve şahsiyetine ayırdığımız bu çalışmamızı, O’nun hilafetine kadar ki hayatı, hilafeti dönemi ve kişiliği olmak üzere üç kısım halinde hazırladık. Olaylara, fazla teferruata girmeksizin, Hz. Ebû Bekir’in hayatı ve şahsiyeti ile ilgili olduğu ölçüde temas ettik. Gerekli gördüğümüz durumlarda gösterdiğimiz dipnotları kitabın sonuna yerleştirdik. İstifade ettiğimiz tüm kaynakları ise bibliyografyada gösterdik.”

İbrahim Sarıçam bu ön sözden sonra “Hilafetine Kadar Hz. Ebû Bekir” başlığı altında Hz. Ebû Bekir’in kabilesi Teym Oğullarından başlayarak sırasıyla, ailesini, “Atik, Evvâh” gibi lakaplarını, doğumunu, çocukluğunu ve gençliğini anlatmaya başlıyor. Hemen ardından sıra İslamiyet’i kabulüne geliyor. İslamiyet ile şereflendikten sonraki hayatının daha mücadeleci ve zorlu geçtiğini belirterek O’nun bu zorluk zamanında yaptığı yardımları, fedakarlıkları anlatıyor. Medine’ye hicretini, Efendimiz (s.a.v)’ e olan yakınlığını ve arkadaşlığını anlattıktan sonra Hz. Peygamber’in vefatı ile bu bölümü bitirmiş oluyor.

“Hilafeti Döneminde Hz. Ebû Bekir” bölümünde Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinden başlayarak yönetim anlayışı, yalancı peygamberlerle mücadelesi, zekat vermeyenlerle savaşı, Kur’ân-ı Kerim’in toplanması gibi  pek çok konuyu işledikten sonra vefatını  anlatarak bu bölümü de bitiriyor.

“Hz. Ebû Bekir’in Kişiliği” bölümünde O’nun imanına, azim ve sebatına, alçak gönüllülüğüne, Efendimiz (s.a.v) ile olan dostluğuna kadar bir çok konuyu anlatıyor. Değindiği noktalardan biri de Hz. Ebû Bekir’in İslam’dan önce de putlara tapmayan, içki içmeyen güzel bir insan olduğu. İlmi ve edebi kişiliğiyle ön plana çıkan Hz. Ebû Bekir’i anlatmayı O’nun hutbe ve mektuplarından örneklerle bitiriyor.

İbrahim Sarıçam koyduğu dipnotların ve bibliyografyanın yer aldığı son bölüme ilave olarak, Hz. Ebû Bekir’in döneminde yapılmış fetihleri, Suriye cephesine gönderilen orduları gösteren bir harita koymuş. En son sayfada ise Hz. Ebû Bekir’in şecere ve neslinin olduğu bir tablo yer alıyor.

Hz. Ebû Bekir’in Vecize Niteliğindeki Sözleri

-Ölüme karşı haris ol. Sana hayat verilir.

-Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Ulaşınca da onu geç. Ondan daha iyisini yap.

-Çok söz kişiyi unutkan yapar.

-Ne söylediğini ve ne zaman söylediğini iyi düşün.

-Allah senin zahirinde gördüğünü batınında da görür.

 

*1953’te Bartın’ın Çakırömerağa köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Zonguldak İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı (1977). Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Kur’an ve Hadiste Ümmet Kavramı adlı lisans teziyle 1982’de mezun oldu. 2010 ile 2016 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığını ve İslam Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü. Arapça, Almanca ve İngilizce bilen Sarıçam evli, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk sahibiydi. 9 Mayıs 2017 Salı günü 64 yaşında Ankara’da vefat etti. Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.