Nebevi Sünnet

Oruçla İlgili Kısa Bilgiler

Her ibadette olduğu gibi orucun da kendine ait şartları ve farklı hükümleri vardır. Yeni bir Ramazan Ayı başlarken bilgi tazelemeye vesile olur ümidiyle bu hükümlerden bir demet sunmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Cennet Sofraları

İnsanoğlu, öz vatanından ayrı kaldığı şu gurbet dünyasında hep cenneti arar durur. O burada, altın kafese konulmuş bülbül gibidir. Öz benliğinde, korku ve endişenin, üzüntü ve sıkıntının, zulmün ve haksızlığın olmadığı bambaşka bir hayata hep özlem duyar. İşte bu hayat, ahiret hayatı ve cennettir.

Ramazan ve Namaz

Ramazan Ay’ında İslâm’ın iki temel rüknü olan namazve oruç âdeta bütünleşir. Oruçlu midelerle huşû içerisinde kılınan namazlar, müminlere Tevhid’in hakikatini çok daha iyi kavratır ve yaşatır.

Davete Giriş

Son sözü Allah söylemektedir. İhtilafları, polemikleri, çekişmeleri, saldırıları siz sonuçlandıramazsınız. Siz davet edin. Ahireti de kuşatan bir hükümranlığa ve otoriteye sahip Allah, davetinizin karşılığını da, davet ettiğiniz kişilerin hükmünü ve akıbetini de elbette adil bir şekilde verecektir.

Ayakkabınızın Bağından Daha Yakın

Pişman olan kimse Allah’ın rahmetini, kendini beğenen kimse ise Allah’ın gazabını bekler. Ey Allah’ın kulları! Bilin ki herkes ameline kavuşacaktır. Yaptıklarının iyiliğini veya işlediklerinin kötülüklerini görmedikçe dünyadan çıkmayacaktır. Ameller sonuçları iledir.

Olmak ya da Olmamak

İnsan varoluşsal sahada yani zaman içindeki yaşantısı boyunca bir değerler sistemi içinde yaşamak zorundadır. Bu ya insan yapısı olan, sırf insani değerler sistemidir: Kapitalizm, komünizm, oligarşi, tiranlık... ya da aynı zamanda insanüstü olan ilahi değerler sistemidir: İslam.

Şeytan ve Kalkan

Ramazan, bizler için hidayet olan, hakkı batıldan ayıran Allah’ın Kitabı’nın indirildiği mübarek bir aydır. Ramazan bir mektep ise ders kitabı da Kur’an’dır. Müfredatı Rabbimiz tarafından belirlenen bu Ramazan mektebinden mağfiret diplomasıyla mezun olunmalıdır Bayramla da mezuniyet töreni kutlanır.

Hadislerin Penceresinden Ramazan ve Oruç

Hz. Ebû Hureyre (r.a.)’den nakledildiğine göre Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı girdiği zaman rahmet kapıları açılır; cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulup bağlanır.”

Efendimizle Bir Gün

Resûl-i Ekrem Efendimiz gecenin son üçte birine doğru, seher vaktinde, horoz sesiyle uyanırdı. Cihana bedel kara gözlerindeki uykuyu eliyle silerek doğrulur ve ‘Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak da O’dur’...

İkircikli Münafık Psikolojisi

İman kalp ile tasdik ve dil ile ikrarın yanında bir mensubiyet ve tarafını seçme eylemidir aynı zamanda. Bir duruştur. Saf belirlemedir. Taşıdığı suyun Nemrut’un ateşini söndürmeye yetmeyeceğini bilse de İbrahim’in safında olduğunu gösterebilmektir, karınca gibi.
RSS - Nebevi Sünnet beslemesine abone olun.