Peygamberler Tarihi

Yusuf (a.s) Zindanda

Yusuf (a.s) gençliğini güzel ahlakla taçlandırmış, Rabbinin hoşuna gidecek davranışlar göstermişti. Allah’ın rızası için zindana razı olmuştu. Zindanlar; iç karartıcı pis kokan havası, yosun tutmuş rutubetli taşları, kapkaranlık izbe odaları, gün ışığına hasret koridorlarıyla farelerin cirit attığı yerlerdir.

Müjdelenen Evlat

İbrahim’e İshak ve Yakub’un müjdelenmesi onun Rabbine olan itaatinin meyvesiydi. İlerlemiş yaşlarına rağmen İshak’ın müjdelenmesi onları sevindirmiş asla üzmemiştir.

Hz. Yusuf

“Ahsenül Kasas” (en güzel hikâye) şeklinde ifade edilen Yusuf (a.s)’un kıssası, ayrıntılı olarak Yusuf Suresi’nde anlatılır. Bu kıssa, ilahî takdirin gerçekleşmesini engelleyecek hiçbir gücün olmadığını göstermek için indirilmiş gibidir.

Hz.İshak (a.s)

O, tanıdığına ve tanımadığına ikram eder, onları ağırlamaktan huzur duyardı. Bir gün evine hiç tanımadığı üç yakışıklı genç geldi. Âdeti üzere koşturdu ve bir dana kızartarak önlerine koydu. Misafirlerin, bu ikrama hiç el uzatmadıklarını görünce Hz. İbrahim onların düşmanlığından endişe ederek heyecanlandı ve çekindi.

Salih Peygamber – Semud Kavmi (Ashab-ı Hicr)

Semud kavmi, Arap yarımadasında Âd kavminden sonra yaşamış en meşhur kavimdir. Peygamberimizden önce Araplar arasında onlarla ilgili hikâyeler, destanlar, rivayetler biliniyor ve konuşuluyordu.

Hz. Adem Aleyhisselâm

Risalet insanlığın ahirete uzanan yolculuğunun en önemli köşe taşıdır. İnsanın yaratılış amacı Allaha kulluktur. Hayatın yaratılış amacına uygun bir tarzda sürdürülebilmesi için kesintisiz bir doğru çizgiye ihtiyaç vardır.

Rabbine Koşulsuz Teslim Olanlar – II

Binlerce yıl önceden ortaya çıkan bir mucizenin bugün bizler meyvesini yiyoruz. Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu aramak için yola çıkan gayrete gelen samimiyet ve ihlâs gösterenleri Allah asla boş çevirmez. O bir güzel işe memur kıldığı kimseyi himaye eder ve onu asla zayi etmez. Yardımsız bırakmaz.

Rabbine Koşulsuz Teslim Olanlar – I

Hz. İbrahim (as) İsmail’in annesi (Hacer) ile henüz memedeki oğlu İsmail’i (as) alıp Mekke’ye getirdi. Onları Kâbe’nin üst tarafında ve zemzemin yukarısındaki büyük bir ağacın altına bıraktı. O vakitler Mekke’de kimse bulunmadığı gibi içecek su da yoktu.

Safâ Hüznün Merve Ümidin Yurdudur

İbrahim aleyhisselâm’ın hayatı da bizler için Allah’ı bulma ve O’na (cc) tam bir iman ile bağlanmanın muhteşem bir dersi niteliğindedir.
RSS - Peygamberler Tarihi beslemesine abone olun.