Hz. Muhammedin Hayatı Dersler ve İbretler

Abdulkadir KIZILBOĞA

Eserimizin yazarı Mustafa es-Sibâî, 1915 Suriye doğumlu olup ilmi faaliyetlerine babasının yanında başlamıştır. Küçük yaşlarda hafız olan Mustafa es-Sibâî, Ezher Üniversitesi’nde fıkıh bölümünü bitirip doktora yaptıktan sonra Şam’da özel bir lise kurarak birçok öğrencinin yetişmesine öncülük etmiştir.  Daha sonra Şam Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan es-Sibâî, 1964 yılında, 49 yaşında vefat etmiştir. Kısa denilebilecek ömründe; günlük köşe yazıları yazmış, dergilerde yayımladığı yazılarıyla mücadelesini sürdürmüş ve birçok kitap çıkarıp sosyal faaliyetlerde bulunarak ömrünü bereketli kılmaya çalışmıştır.

Elimizdeki eser, Mustafa es-Sibâî'nin  Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde verdiği ders ve konferansların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Yazar, eseri hakkında şöyle der: 

"Bu kitabımda Peygamberimizin güzel siretinden numuneler sundum. Dinini iyi bilmesi gereken her Müslümana ve hak dine davet yolunda çalışan kardeşlere bu numunelerin bir başarı kapısı olabileceğini düşündüm. Amacımız Allah rızasını elde ederek  Allah dostlarıyla Cennet’te bir arada olabilmektir."

"Hz. Muhammedin Hayatı Dersler ve İbretler" isimli bu eser, Hüseyin Seyme'nin çevirisiyle 1999 yılında Özgün Yayıncılık tarafından basılmıştır. Mustafa es-Sibâî 'nin bu eseri, siyere dair genel bir çerçeve çizmesine rağmen diğer siyer kitaplarında oldukça az rastladığımız bazı bilgilere de yer vermektedir. Yazar,  kitabın giriş bölümünde “Peygamberimizin Hayatının Özellikleri ve Onu Öğrenmenin Faydaları” ve “Peygamberimizin Hayatını İçeren Sahih Kaynaklar” adlı iki başlık açmış olup  daha sonra Peygamberimizin (s.a.s) hayatını şu bölümlere ayırarak incelemiştir:

1.Rasûlullah (S.A.S)’ın Peygamberlikten Önceki Yaşantısı

2. Peygamberlikten Sonra Habeşistan’a Hicret Edene Kadar Olan Yaşantısı

3. Habeşistan Hicretinden Sonra Medine’ye Hicretine Kadar Olan Hayatı

4. Medine-İ  Münevvere’ye Yerleşinceye Dek Olan Hayatı

5. Bedir Savaşı’ndan Mekke’nin Fethine Kadar Yaptığı Savaşlar

6. Mekke’nin Fethinden Sonraki Gelişen Olaylar Ve Peygamberimiz(S.A.S)’İn Hayatı

7. Mekke’nin Fethinden Vefatına Kadar Olan Hayatı

8. Medine İslam Devleti’nin Kanunları Ve Özellikleri

9. Peygamberimiz(S.A.S)’İn Ahlakı Ve Oryantalistlerle Misyonerlerin Efendimize İftiraları

10. Hz. Muhammed (S.A.S) Efendimizin Ve Peygamberliğinin Dünya Üzerindeki Etkisi

Yazar, bu bölümleri kendi içerisinde alt başlıklara ayırarak birçok konuya değinmiştir. Her bölümden sonra “Dersler ve İbretler” başlığı altında birtakım çıkarımlarda bulunup konuyu günümüzle ilişkilendirmeye çalışmış ve Peygamber Efendimizin yaşadıklarından yola çıkarak  günümüz İslam  davetçilerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini belirtmiştir.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.