Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar

Münafıklık, ikiyüzlülük, karakteri oturmamışlık, faydacılık, omurgasızlık, adına her ne derseniz deyin, tarih boyunca birçok toplumda problem teşkil eden bir unsur olmuştur. Özellikle Hz. Peygamber(s.a.v) döneminde münafıklar İslam dini ve İslam toplumunu zor durumlara sokmuşlardır. Adnan Demircan kitabın sonuç bölümünde konuyla alakalı şu cümlelere yer vermiştir:

Nifak her dinin, cemiyetin, cemaatin vs. karşı karşıya kalabileceği çok büyük bir problemdir. Münafıklar; gizli inanmayanlar oldukları için, küfürü açıkça ilan eden kişilerden daha zararlı ve tehlikelidirler.Çünkü kafirler inanmadıklarını açıkça ifade ederek samimi bir davranış sergiledikleri halde münafıklar, inançsızlıklarını gizleyerek insanları kandırmaktadılar.[2]

Kitabın önsözünden şu kesiti de aktarmakta fayda var: 

Nifak konusu gerek ülkemizde gerekse diğer İslam ülkerinde araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu alanda bazı araştırmalar yapılmıştır. Türkiye’de konuyla ilgili en önemli çalışmalardan ikisini burada zikretmek yerinde olacaktır. Bahsedeceğimiz çalışmaların ilki Sadık Kılıç’ın hazırladığı “Kur’an’a Gore Nifak” adlı eserdir. Kılıç’ın eseri isminden de anlaşılacağı gibi bir konulu tefsir çalışmasıdır. Diğer çalışma ise meseleyi tarihi açıdan inceleyen Ahmet Sezikli’nin “Hz.Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri” isimli eseridir. Burada zikretmek istediğimiz önemli bir çalışma da Abdülaziz Abdullah el-Humeydi’nin “el-Münafikun fi’l-Kur’ani’l-Kerim” isimli eseridir. Hem bu çalışmalardan hem de konuyla alakalı digger eserlerden istifade ettik.[3]

Adnan Demircan’ın 2016 da basılan “Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar” kitabı Beyan Yayınları'nın 641. kitabı olarak yayına hazırlanmış.Bir önsözden sonra giriş bölümünde; münafık kavramına, Kur'an'da ve hadislerde münafıklara değindikten sonra Hz. Peygamber(s.a.v) dönemindeki nifaka genel bir bakış, nifakın sebepleri, nifakın ortaya çıkış zamanı, münafıkların lideri, hedefleri, Hz. Peygamber(s.a.v)'in münafıklara karşı tutumu, münafıkların savaşlardaki tutumu, münafıkların Hz. Peygamber(s.a.v)'e karşı ve Müslümanlara karşı tutumları, ortaya çıkardıkları nifaklara değinerek özet mahiyetinde ama kapsamlı ve güzel bir çalışma yapmış. Sonuç bölümünde münafıklığın promlebrinden bahsettikten sonra kitabın sonunda ek olarak kaynaklarda adları geçen münafıkların isimlerini ve kabilelerini veriyor. En son olarak bibliyografya ve indeks ile kitabı tamamlamış oluyor.

YAZAR HAKKINDA

Adnan Demircan, 1964 yılında Mardin'in Ömerli ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokulu Ömerli'de liseyi ise Mardin Tarım Meslek Lisesinde okumuştur.

1987 yılında Atatürk üniversitesinde mezun olmuştur. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında yüksek lisansa başlamıştır.

Adnan Demircan, 1989 yılında yüksek lisansını, 1994 yılında da aynı Enstitüde Doktorasını tamamlamıştır.

Ocak 1992 yılında Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslam Tarihi Araştırma Görevlisi, 1994 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Adnan Demircan, Ekim 1996 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör olmuştur.

Çalışmalarını İslam Tarihinin ilk dönem siyasi tarihi, özellikle de muhalif gruplar üzerine yoğunlaştıran Adnan Demircan'ın yayınlanmış birçok makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

 

Kitap Tahlili: Abdulkadir KIZILBOĞA

 [1] Prof. Dr. Adnan Demircan

[2] Demircan,Adnan, Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar s.119 ,Beyan Yayınları,2016

[3] a.g.e s.13

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.