İbrahim Sûresi

1. Hani Rabbiniz size şunu da bildirmişti: "Eğer şükrederseniz, elbette size daha çok veririm; ama nankörlük ederseniz, gerçekten de Benim azabım pek çetindir."

İbrâhim Sûresi 14/7

 

2. Bize gideceğimiz yolları O göstermişken Allah'a niçin tevekkül etmeyecekmişiz? Bize çektirdiğiniz sıkıntılara karşı elbette sabredip katlanacağız. Tevekkül etmek isteyenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

İbrâhim Sûresi 14/12

 

3. Rablerini inkâr edenlerin bütün yaptıkları, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Onlar yaptıkları hiçbir şeyin faydasını görmezler. İşte doğru yoldan tamamen uzaklaşmak budur.

İbrâhim Sûresi 14/18

 

4. İman eden kullarıma söyle! Alış verişin bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği bir gün gelip çatmadan namazlarını gerektiği şekilde kılsınlar; kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizlice ve açıktan harcasınlar."

İbrâhim Sûresi 14/31

 

5. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır.Gökten indirdiği yağmurla size rızık olsun diye meyveler, ürünler çıkaran da Allah'tır. Koyduğu kanunlara uyarak denizde yüzüp giden gemileri hizmetinize veren ve sizi ırmaklardan yararlandıran O'dur.

İbrâhim Sûresi 14/32

 

6. Bir düzen içinde hareket eden Güneş ile Ay'ı da sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü size faydalı kılan O'dur.

İbrâhim Sûresi 14/33

 

7. O size kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İnsan gerçekten çok zâlim, çok nankördür.

İbrâhim Sûresi 14/34

 

8. "Ey Rabbimiz! Çocuklarımdan bir kısmını, namazı gerektiği şekilde kılsınlar diye Kutlu Evi'nin yanında, ekin bitmeyen bir vâdiye yerleştirdim. Sen de insanlardan bir kısmının gönlünü onlara yönelt, onları çeşitli ürünlerle rızıklandır ki Sana şükretsinler."

İbrâhim Sûresi 14/37

 

9. "Ey Rabbimiz! Elbette Sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Çünkü yerde, gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz."

İbrâhim Sûresi 14/38

 

10. "Şu yaşlı halimde bana İsmâil'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim, duaları işitip kabul edendir."

İbrâhim Sûresi 14/39

 

11. "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı da kabul buyur!"

İbrâhim Sûresi 14/40

 

12. "Hesap günü geldiğinde beni, annemi, babamı ve bütün mü'minleri bağışla, ey Rabbimiz!"

İbrâhim Sûresi 14/41

 

13. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ın habersiz olduğunu sanma! Allah onların hesabını gözlerin dehşetten dona kalacağı bir güne ertelemektedir.

İbrâhim Sûresi 14/42

 

14. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Şüphesiz ki Allah, karşı konulmaz kudret sahibidir ve inkârcılardan intikam alandır.

İbrâhim Sûresi 14/47

 

15. Bu Kur'an, insanların, kendilerini bekleyen tehlikelere karşı uyarılmaları, Allah'ın tek bir ilâh olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin duyup öğüt almaları için bir duyurudur.

İbrâhim Sûresi 14/52

 

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.