Kâf Sûresi

1- Yoksa ilk yaratışta Biz âciz mi kaldık? Böyle olmadığını onlar da biliyorlar; fakat yeni bir yaratılıştan hâlâ şüphe ediyorlar.

Kâf Sûresi 50/15

 

2- And olsun, Biz insanı yarattık; içinden geçenleri de çok iyi biliriz. Çünkü Biz ona şahdamarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek her şeyi kaydetmektedir. Yanında onu gözetleyip ağzından çıkan her sözü kaydeden biri vardır.

Kâf Sûresi 50/16-18

 

3- Atın Cehennem'e her bir inatçı kâfiri! Hayra engel olanı, haddini aşanı, şüphelere dalanı! Allah'ın yanısıra başka ilâh edineni! Atın onu şiddetli azabın içine!

Kâf Sûresi 50/24-26

   

4- Cennet ise takvâ sahiplerine alabildiğine yaklaştırılmıştır. İşte size dünyada vadolunan budur. Dâima Allah'a yönelen, O'nun emir ve yasaklarını hatırlayan, görmedikleri halde Rahmân'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalple huzuruna gelen herkes içindir bu vaad. Selâmetle girin oraya; bugün sonsuz hayatın başladığı gündür. Orada onların diledikleri her şey var; üstelik katımızdan daha fazlası da var.

Kâf Sûresi 50/31-35

 

5- Biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü nice nesiller helâk ettik; azabımız başlarına gelince diyar diyar kaçacak delik aradılar. Allah'ın azabından sığınılacak yer mi olur?

Kâf Sûresi 50/36

 

6- Sen onların söylediklerine sabret; Rabbini güneşin doğuşundan ve batışından önce hamdederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve namazların ardında da O'nu tesbih et.

Kâf Sûresi 50/39-40

 

7- Nidâ edicinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o sesi gerçekten işitirler. İşte bugün insanların kabirlerinden çıkış günüdür. Biz diriltir, Biz öldürürüz; dönüş de yine Bizedir. O gün yer yarılır, onlar kabirlerinden çıkıp hızla mahşer yerine koşarlar. Bu Bizim için pek kolay bir toplayıştır.

Kâf Sûresi 50/41-44

 

8- Onların ne dediğini Biz pekâlâ biliyoruz. Sen onları inanmaya zorlamakla görevli değilsin. Benim tehdidimden korkanlara sen Kur’an ile öğüt vermeye devam et!

Kâf Sûresi 50/45

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.