Esmâ-i Hüsnâ

Vedûd

el-Vedûd ismi Yüce Allah’ın, "sâlih kullarını çok seven" ve "kulları tarafından çok sevilen" en mukaddes zât olduğunun ifadesidir.

Kuddûs

“Allah’ı yüceltip övgüyle anarım, görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibinin, O’nun münezzeh zâtının her türlü eksiklik ve kusurdan uzak olduğunu kabul ederim.”
RSS - Esmâ-i Hüsnâ beslemesine abone olun.