Hüseyin Sîret Özsever

Na’t-ı Şerif

Ey mihr-i lâ-yezâlin mehtâb-ı müstenîri Ey yok olmayan sevginin parlak mehtabı!
RSS - Hüseyin Sîret Özsever beslemesine abone olun.