Kitap Tahlili

İslamî Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence*

İhsan Hoca döneme de söz söylemek adına bu kitabı kaleme almış gibi. Zira içindeki örnekler bunu gösteriyor. Efendimize ve Müslümanlara yapılan işkenceyi o dönemde anlatırken kitabın yazıldığı tarihe de göndermelerde bulunuyor.

Hz. Muhammedin Hayatı Dersler ve İbretler

"Bu kitabımda Peygamberimizin güzel siretinden numuneler sundum. Dinini iyi bilmesi gereken her Müslümana ve hak dine davet yolunda çalışan kardeşlere bu numunelerin bir başarı kapısı olabileceğini düşündüm. Amacımız Allah rızasını elde ederek Allah dostlarıyla Cennet’te bir arada olabilmektir."

Hayatı Peygamberimizle Yaşamak

Yüreğinde ne varsa sonsuzda yankılanacak. O gün iyilik iyilikle, kötülük kötülükle karşılık bulacak. Bir gün ki ne mallar, ne oğullar yarar sağlayacak. Ancak kalb-i selîmle gelenler fayda bulacak. O gün yürek pusulası nereyi gösterirse amel gemisi oraya demir atacak. Herkes gönlündeki niyetine göre yerini bulacak.

Tevhid Önderleri Peygamberler Tarihi-I

Peygamberler insanların öncüleri ve rehberleridir. Onlar, Rablerine kavuşmak isteyen mü’minlerin en güzel örnekleridir. Şu kirlenmiş dünyada tertemiz kalabilmenin mücadelesini verenlerdir. Onlar, bizzat Allah tarafından korunmuşlardır. Allah’ın razı olduğu kimseler ancak bu peygamberlerin yolunu takip edenlerdir.

Allah’ın Elçisi ve Mesajı - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Bu kitapta, ilahî mesajın Son Elçisi’ni, getirdiği mesajı ve bu mesajın tarihsel bazı yansımalarını anlamaya yönelik çabamız sonucu ortaya çıkan çalışmalarımızın bir kısmını okuyacaksınız.

İslâmî Yapılanmada Sîret ve Sünnet – İsmail Lütfi Çakan

Eser, eskimeyen ve her daim güncelliğini koruyan mevzuları içermektedir. “Sîret” ana başlığında Hz. Peygamber (sas)’in “ Şefkati”, “Hüznü”, “Sevinci”, “Özlemi”, “Hakları”, “Zor Zamanları Aşma Yöntemi”...

Tarihin Akışını Değiştiren Son Peygamber - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Kitap, zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda eser, gerçekten de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Nebevî Direniş Hicret - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Prof. Dr. Adnan Demircan Hocamızın Beyan Yayınlarından çıkan Nebevî Direniş Hicret isimli kitabının 2. baskısı yapılmış olup, tarafımdan tanıtımı yapılmıştır.

Kitâbü'l-Emed Ale’l-Ebed - Sonsuzluk Peşinde

Ebu’l-Hasan el-Âmirî’nin el-Emed ale’l-ebed adlı felsefî eseri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı Araştırma görevlisi Yakup Kara tarafından tercüme edilmiş ve eser, “Sonsuzluk Peşinde” adıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Malcolm X

Bir kahraman daha haykırıyor insanlığa… Yılmadan savaşıyor bedbaht düşüncelerle… Karşı çıkıyor; ırkçılığa, haksızlığa, dil, din, renk ayrımına! Özgürlük için savaşıyor, ismini taşıyor yılların ve okyanusların ötesine ve özgürlüğün adı oluyor tüm dillerde: MALCOLM X
RSS - Kitap Tahlili beslemesine abone olun.