Kitap Tahlili

Kitâbü'l-Emed Ale’l-Ebed - Sonsuzluk Peşinde

Ebu’l-Hasan el-Âmirî’nin el-Emed ale’l-ebed adlı felsefî eseri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı Araştırma görevlisi Yakup Kara tarafından tercüme edilmiş ve eser, “Sonsuzluk Peşinde” adıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Malcolm X

Bir kahraman daha haykırıyor insanlığa… Yılmadan savaşıyor bedbaht düşüncelerle… Karşı çıkıyor; ırkçılığa, haksızlığa, dil, din, renk ayrımına! Özgürlük için savaşıyor, ismini taşıyor yılların ve okyanusların ötesine ve özgürlüğün adı oluyor tüm dillerde: MALCOLM X

Mürekkep Hapsi

Yazarımız ilk tecrübelerine yer veren bu eser, okuyucuyu birçok noktada cezbederek onlara yol gösterici olmuştur. Mesela; yazmak istedikleri konuda fazla konuşurlarsa yazmaya gerek duymayacağını belirtmiştir sanatçıların.

Suç ve Ceza

Eserimizin kahramanları Hristiyan inancına ait bir yaşam sürmektedir. Bu inanca ait birçok özellik de yazarımızın kalemiyle resmedilmiştir. Burada önemli olan unsur; başkahramanımızın, Tanrı’nın varlığı konusunda yaşadığı gelgitler, bu gelgitlerin onun hayatına etkileri ve sonunda nasıl bir hayat sürmek istediğine ilişkin verdiği karar aşamalarının gözden kaçırılmaması gerektiğidir.

Ak Zambaklar Ülkesinde

"Unutmayın! Halkı uyandırmaya daha yeni başlıyoruz. Biz, yeni millî eğitim ordusunun öncüleriyiz. Halkın cehaleti ile savaşırken bütün ağır yükü üzerimize almak zorundayız. İlk zamanlarda övgü ya da takdir görmeyebiliriz; yine de fedakârlık yapmalıyız. Bu gereklidir, kaçınılmaz bir şeydir.”

Hz. Muhammed (sav) / Siyeri Nebi – İsmail Yiğit, Raşit Küçük

İlk dönem kaynaklarına atıflarda bulunan eserde sık sık âyet-i kerimelere yer verilerek Peygamber Efendimizin hayatının her safhasının vahyin kontrolünde olduğuna dikkat çekilmiş. Çalışma bu yönüyle Kur’ân’ı anlama çabasında bulanan talebelere...

Bütün Yönleriyle Cahiliyye – Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Cahiliyye Devri, mal çokluğuna ve kabile nüfuzuna dayanan, ensâb ilminin geliştiği bir ortamda nesebi karmakarışık eden uygulamaların yer aldığı bir dönem. Kocası ölen kadınların, üvey oğullarına miras kaldığı...
RSS - Kitap Tahlili beslemesine abone olun.