Leyla Hanım Şiirleri

Na't - III

Yanarsam nâr-ı ‘aşkıñla yanayım yâ Resûlallâh (Yanarsam aşkının ateşiyle yanayım ya Reslullah) Ezelden bagrı yanık bir gedâyım yâ Resûlallâh (Ezelden bağrı yanık bir fakirim ya Resulullah)

Na't - II

Devâdır hâk-i kûyuñ haste-gâna yâ Resûlallâh (Semtinin toprağı hastalara devadır yâ Rasûlallah) Şifâ bahş itdi nutkuñ cism ü câna yâ Resûlallâh (Konuşman beden ve rûha şifa verdi yâ Rasûlallah)

Na't - I

‘Alîl-i derd-i ‘isyâna devâsıñ yâ Resûlallâh (İsyan hastalığına devasın ya Rasûlallah) Bize sûy-ı cinâna reh-nümâsıñ yâ Resûlallâh (Bizi cennete doğru götüren bir kılavuzsun ya Rasûlallah)
RSS - Leyla Hanım Şiirleri beslemesine abone olun.