O'na (s.a.s) Gönül Verenler

İyi, Güzel ve Kâmil İnsan Prof. Dr. Raşit Küçük

Raşit Hocamız gerçekten her yönüyle bilhassa da iyi, güzel ve kamil insan olma noktasında bizler için örnek ve model şahsiyetti. Derdi, ideali ve mefkûresi olan hocamızdı. En büyük derdi ve ideali genelde dini özelde Hz. Peygamber (s.a) ve hadis/sünnetini insanlara en doğru şekilde ulaştırma ve yaşatmaktı.

İmam Nevevî, Hayatı Ve Eserleri

Övülmekten hoşlanmayan Nevevî, dinin her zaman canlı ve dipdiri olduğunu, kimsenin ihyâsına ihtiyacı bulunmadığını belirterek, kendini tezkiye anlamı taşıdığı için bu lakapla anılmaktan hoşlanmaz, hatta kendisine Muhyiddin diyenlere hakkını helâl etmeyeceğini söylerdi.

Âlim (İmam Nevevî)

İmam Nevevî rahmetullahi aleyh, sadece bir âlim değil. Tekkesinde zikirle meşgul olup bir hırka içinde tesbih çekerek ömür geçirmiş abidlerden de değil sadece. Babasından kalmış mala tenezzül etmeyerek fakir hayatı yaşayan bir zahid olmaktan da ibaret değil.

Büyük Hadis Âlimi M. Emin Saraç

Meridyen Destek Derneği tarafından Sonpeygamber.info projesi kapsamında hayatını bu alanlara adamış mümtaz isimlere her yıl sunulması planlanan “Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü” 2011 yılında M. Emin Saraç’a takdim edildi.

Hoca Ahmet Yesevi Kimdir? Hoca Ahmet Yesevi’nin Hayatı ve Eserleri

Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “Pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu; Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin hayatı.

Akif Babalı'nın Vefatının 14. Yılı Anısına Sarı Saltuk Babanın İzinde Yıldızlı Bir Davetçi; AKİF BABALI

Akif Abi bize sadece öğüt vermez; bazen de kitap almak ve irşad faaliyetlerinde kullanmak üzere cebimize harçlık koyardı. Ayrıca seyahate, ziyaretleşmeye önem verirdi. Zaman zaman düşünürdüm, bu adam işine, ailesine nasıl zaman ayırıyor, diye. Sonradan fark ettim ki; Akif abi bu özelliğini ömrünü adadığı İslamî çalışmalardan almıştı.

Bir Baba İnsan: AKİF BABALI

Bazen canınız sıkkın olduğunda görsem, konuşsam dediğiniz insanlar vardır ve onlarla görüşünce olumsuz ruh halinden kurtulursunuzya Akif Babalı öyleydi işte. Her zaman güleç ve aydınlık bir yüz, asla ötekilemeyen, ötekileştirmeyen, itici olmayan bir üslup, işleri kolaylaştıran, sevdiren, kendine çeken bir tavır.

Göklerin Öğrencisi; Asım Gültekin

Güzel insandı, vefalı bir dosttu merhum; yüreği iman ve ihlâs doluydu. Muazzam bir enerjiye sahipti. Ne zaman nerede görüşsek mutlaka bir işle meşguldü. Meşguliyeti de hep Hak üzereydi. Hep bir koşturmaca içindeydi. Programlar, projeler, organizasyonlar, yazılar, dergiler, sohbetler birbiri ardınca onu bekliyordu. Dertliydi. Derdini seven bir insandı. Derdi; İslâm’dı.

Numûne-i İmtisâl Başka Kim Olur ki Derdim Hep: Akif Babalı’nın İzinde

O ümmetin adamıydı. Milletler, gruplar, cemaatler üstü bir adam. Irkçılıktan nefret eder, cemaatçiliğe asla prim vermezdi. Çatısı altında gayet memnun olduğu ve orada bulunmaktan gurur duyduğu harekete olan mensubiyeti, onun görüşlerini, temaslarını, diyaloglarını asla kısıtlamadı.

İmam Abdullah Harun

Abdullah Harun, mücadelesinin amacını şu cümlelerle ortaya koyuyordu: "Bizim amacımız beyaz ırkı yok edip yerine siyah ırkı getirmek değildir. Maddeye dayanan bir ayaklanma hiç değildir. Bizim davamız Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen ırkçı-laik Güney Afrika Cumhuriyetine karşıdır. Müslüman olsun, Hıristiyan olsun, beyaz olsun, siyah olsun insanları sömürüden ve zulümden kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmaktır. Biz ırkçı değiliz. Biz insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğuna inanırız. Ve her kim olursa olsun bu inancımızı kaim kılıncaya kadar mücadeleden geri durmayacağız."
RSS - O'na (s.a.s) Gönül Verenler beslemesine abone olun.