Peygamberimizin Hutbeleri

Ölmeden Önce Allah'a Dönün

Ey insanlar! Ölmeden önce Allah'a tövbe ediniz. Sizi meşgul edecek şeylerle karşılaşmadan salih ameller işlemek için acele ediniz. Rabbinizi çokça anarak O'nunla olan bağınızı güçlendiriniz ki hem dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar olasınız.

Deccâl'in Fitnesinden Sakının!

Allah’ın gönderdiği her peygamber, ümmetini deccâlin fitnesinden sakındırdı. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, siz de ümmetlerin sonuncususunuz. Deccâl mutlaka sizin döneminizde çıkacaktır. Eğer o, ben aranızda iken çıkarsa her Müslüman için onu ben yenip defederim. Şayet benden sonra çıkarsa herkes kendi nefsini savunur. Allah, her Müslümanın koruyucusu ve yardımcısıdır.

Ben Sana Tebliğ Ettim

Sakın içinizden birini kıyamet günü, omuzunda homurdayan bir deve olduğu halde gelerek, “Kurtar beni yâ Rasûlallah!” derken bulmayayım. O kimseye, “Sana hiçbir şey yapma imkânım yok. Ben sana (dünyadayken Allah’ın hükmünü) tebliğ ettim” diyeceğim.

Cemaate Sarılın

Cemaate sarılın. (Diğer bir rivayette:) Başınızdaki emîri dinleyin, cemaatten ayrılmayın. Allah’ın eli cemaat üzerindedir. Şeytan tek kişi ile beraberdir; iki kişiden uzaktır. Yabancı bir erkek (kendisine nikâhı düşen) bir kadınla baş başa kalmasın; muhakkak şeytan üçüncü kişi olarak aralarına katılır (ikisini de yoldan çıkartır).

Cennet ve Cehennem Ehli

"Rabbim bana, bilmediğiniz şeyleri size öğretmemi emir buyurdu. Bugün bana öğrettiği şeylerden biri şudur: Buyurdu ki: 'Kullarıma verdiğim her şey helâldir. Kullarımın hepsini hanîf (muvahhid) olarak yarattım. Sonra şeytanlar gelip onları dinlerinden ayırdı. Benim helâl kıldığım şeyleri onlara haram ettiler. Hakkında herhangi bir şey indirmediğim şeyleri bana ortak kılmalarını emrettiler.'

Allah Yolunda Cömertlik Yapın

Dikkat edin! Cömertlik cennette bir ağaçtır ki dalları dünyadadır. Cömert kimse o dallardan birine tutunmuş demektir. Allah bu sayede onu cennete götürür.

Allah’ı Bütün Kalbinizle Sevin

Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur’an ile süslemiş, kendisini küfürden sonra İslam’a sokmuş ve o da başka sözlere karşı Kur’an’ı tercih etmişse o kimse kurtuluşa ermiş demektir. Şüphesiz Allah’ın kitabı, sözlerin en doğrusu ve belâgatlisidir. Allah’ın sevdiğini sevin, Allah’ı bütün kalbinizle sevin.

Efendimizin Minâ Hutbesi

Üç haslet vardır ki mü’min kalbi o hususlarda hıyânet etmez: Amelde Allah için ihlaslı olmak, Müslüman devlet başkanına itâat etmek ve cemaat ile beraber olmak.

Bize Öğüt Veren Her Şeyi Unuttuk

Kendi ayıpları, başkalarının ayıplarını görmeye fırsat vermeyen kimseye ne mutlu! Günah olmayan bir yoldan kazandığı maldan Allah yolunda harcayana, ilim ve hikmet ehliyle düşüp kalkana ve mütevazi, fakir kimselerle beraber bulunanlara ne mutlu!

Peygamberimizin Tebük Hutbesi

İyi biliniz ki; sözlerin en doğrusu, Allah’ın Kitâbı’dır! Yapışılacak en sağlam kulp, takvâdır! Dinlerin hayırlısı, İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın dîni (İslâm)’dır! Sünnetlerin hayırlısı, Muhammed’in sünnetleridir! Sözlerin şereflisi, zikrullâhtır. Kıssaların güzeli, Kur’ân(da olanlar)dır.
RSS - Peygamberimizin Hutbeleri beslemesine abone olun.