Meâric Sûresi

1- Fakat kâfir o günün azabından kurtulmak için oğullarını bile feda etmek ister. Daha da eşini ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini, yeryüzünde kim varsa hepsini fedâ edip Cehennemden kurtulmak ister. Fakat ne mümkün! O, alev alev yanan bir ateştir. Derileri yakıp kavurur. Arkasını döneni, haktan yüz çevireni de kendisine çağırır, servet toplayıp yığanı da.

Meâric Sûresi 70/11-18

 

2- Gerçekten insan hırslı ve tez canlı yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğunda sızlanır durur. Hayır eriştiğinde ise iyice cimrileşir. Ancak namaz kılanlar böyle değildir. Onlar namazlarını devamlı kılanlardır. Mallarında da belirli bir pay vardır: İsteyen ve utandığından dolayı istemeyen yoksullar için. Onlar hesap gününün gerçekliğine inanırlar.  Onlar Rablerinin azabından korkarlar. Zira Rablerinin azabından kimse emin olamaz. 

Meâric Sûresi 70/19-28

 

3- Onlar iffetlerini korurlar. Ancak kendi eşleri ve sahip oldukları câriyeler hâriç; çünkü bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Ama bunun ötesine geçmek isteyenler, işte onlar hadlerini aşmış olanlardır. O mü'minler, kendilerine emânet edilene ve verdikleri söze riâyet ederler. Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar. Onlar namazlarını gözetir ve korurlar. İşte onlar cennetlerde ikram görürler.

Meâric Sûresi 70/29-35

 
4- Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha hayırlılarını getirmeye Biz elbette kâdiriz. Hiç kimse de Bize engel olamaz.

Meâric Sûresi 70/40-41
 
5- Bırak onları, dalsınlar, eğlensinler, vadedilen günlerine kavuşuncaya kadar. O gün kabirlerinden pek hızlı çıkarlar; sanki karşılarında dikili hedeflere koşar gibidirler. Gözleri baygın düşmüş, kendilerini zillet kaplamıştır. İşte onlara vadedilen gün budur.
Meâric Sûresi 70/42-44

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.