Muhammed Sûresi

1. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını asla boşa çıkarmaz. Onları amaçlarına eriştirir, durumlarını düzeltir. Onları, kendilerine anlattığı Cennet’e koyar.

Muhammed Sûresi  47/4-6

  

2. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.

Muhammed Sûresi  47/7

  

3. İnkar edenlere gelince, onlar helak olmuşlardır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamışlar; onun için de Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Muhammed Sûresi  47/8-9

  

4. Allah iman edenlerin dostudur; kâfirlerin ise hiçbir dostu yoktur.

Muhammed Sûresi  47/11

 

5. Allah, iman eden ve salih amel işleyenleri, içinde ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. İnkâr edenler ise dünya zevklerinin peşine düşerler ve hayvanlar gibi yiyip içerler; oysa onların yurtları ateştir.

Muhammed Sûresi  47/12

 

6. Allah'tan başka ilâh olmadığını bil; kendi günahın için ve mü'min erkeklerle mü'min kadınlar için Allah'tan af dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de bilir, sonunda varacağınız yeri de.

Muhammed Sûresi  47/19

  

7. Demek siz iş başına geçecek olsanız, memlekette fitne fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz, öyle mi? İşte onlar, Allah'ın lânetlediği ve kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Muhammed Sûresi  47/22-23

 

8. Onlar Kur'ân'ı iyice düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üstünde kilitler mi var?

Muhammed Sûresi  47/24

 

9. Gerçek şu ki, içinizden cihad eden ve sabredenleri ayırt edinceye ve sözlerinizin doğruluğunu meydana çıkarıncaya kadar Biz sizi sınamaya devam edeceğiz.

Muhammed Sûresi  47/31

 

10. İnkâr eden, halkı Allah yolundan alıkoyan ve doğru yol kendisine açıkça belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar vermiş olmazlar. Allah onların bütün işlerini boşa çıkaracaktır.

Muhammed Sûresi  47/32

 

11. İnkar eden, halkı Allah yolundan alıkoyan ve sonra da kâfir olarak ölenleri Allah asla bağışlamayacaktır.

Muhammed Sûresi  47/34

 

12. Siz öyle kimselersiniz ki, Allah yolunda harcamanız istendiğinde, bir kısmınız cimrilik ediyor. Halbuki kim cimrilik ederse, kendi zararına cimrilik etmiş olur. Çünkü gerçekten Allah zengin, siz ise muhtaçsınız. Siz yüz çevirirseniz, O sizin yerinize başka bir millet getirir ki, onlar sizin gibi olmazlar.

Muhammed Sûresi  47/38

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.