Mü’min Sûresi

1. O, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli ve lütfu bol olandır.  O'ndan başka ilâh yoktur.  Dönüş ancak O'nadır.

Mü’min Sûresi 40/3

 

2. Arş'ı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler Rablerini hamd ederek tesbih eder, O'na iman eder ve mü'minlerin bağışlanmaları için dua ederler.  "Rabbimiz, Senin rahmetin de, ilmin de her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip Senin yolunu izleyenleri bağışla ve Cehennem azabından koru. Rabbimiz!  Onları ve atalarından, eşlerinden ve soyalarından sâlih olanları, kendilerine vadettiğin Adn cennetlerine yerleştir. Şüphe yok ki Sen, karşı konulmaz kudret sahibisin ve her şeyi yerli yerinde yapansın. Onları kötülüklerden koru. O gün Sen kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmişsindir. Asıl büyük bahtiyarlık da işte budur."

Mü’min Sûresi 40/7-9

 

3. Kâfirler hoşlanmasa da, siz bütün samimiyetinizle sadece Allah'a yönelerek O’na yalvarın.

Mü’min Sûresi 40/14

 

4. O gün hepsi kabirlerinden çıkıp Allah'ın huzuruna varırlar; hiçbir şeyleri Allah'tan gizli kalmaz. Mülk ve saltanat o gün kimindir? Her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah'ın!

Mü’min Sûresi 40/16

 

5. O gün herkese ne kazandıysa onun karşılığı verilir. O gün kimseye haksızlık edilmez. Ve Allah hesabı çok çabuk bitirendir.

Mü’min Sûresi 40/17

 

6. Onları o yaklaşan kıyamet günü hakkında uyar ki, o vakit yürekler ağızlara gelir, yutkunur dururlar. Artık zâlimler için ne candan bir dost bulunur, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi.

Mü’min Sûresi 40/18

 

7. Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

Mü’min Sûresi 40/19

 

8. Mūsâ dedi ki: "Ben, hesap gününe inanmayan bütün kibirli ve zorbalardan, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a sığındım."

Mü'min Sûresi 40/27

 

9. Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü'min olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır.

Mü’min Sûresi 40/40

 

10. Sabret; Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanma dile ve akşam sabah Rabbini hamd ederek teshih et.

Mü’min Sûresi 40/55

 

11. Göklerin ve yerin yaratılışı, insan yaratılışından daha büyük bir iştir;  lâkin insanların çoğu bunu bilmez.

Mü’min Sûresi 40/57

 

12. Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler ise, perişan şekilde Cehennem'e gireceklerdir.”

Mü’min Sûresi 40/60

 

13. O Allah ki yeryüzünü size bir karar yeri, göğü bir tavan yaptı; size bir sûret verdi, sonra da sûretinizi güzelleştirdi; hoş ve temiz nimetlerle sizi rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah  yücelerin yücesidir.

O ezeli hayat sahibidir. O'ndan başka ilâh yoktur; siz de sadece Allah'a yönelerek bütün samimiyetinizle O'na yalvarın. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Mü’min Sûresi 40/64-65

 

14. Dirilten de O, öldüren de O'dur. O bir işin olmasına hükmettiğinde sadece "Ol" der, o da oluverir.

Mü’min Sûresi 40/68

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.