Mümtehine Sûresi

1- Ey iman edenler! Bana ve size düşman olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz; ama onlar size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Üstelik Peygamber'i ve sizi, Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz Benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yola çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterip sır verirsiniz? Sizin gizlediğinizi de Ben bilirim, açığa vurduğunuzu da. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur.

Mümtehine Sûresi 60/1

 

2- İbrâhim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: "Biz kesinlikle sizden de sizin Allah'tan başka bütün o taptıklarınızdan da uzağız. Biz sizi ve taptıklarınızı reddediyoruz; sizinle bizim aramıza, siz sadece tek olan Allah'a iman edinceye kadar sürecek bir düşmanlık ve nefret girmiştir." Ancak İbrâhim'in babasına "Senin için Allah'tan af dileyeceğim” demesi bir örnek olmaz. İbrâhim sözüne devamla "Ama sana Allah'tan gelecek hiçbir azaba ben engel olamam" dedi. Onlar şöyle dua ederlerdi: "Rabbimiz! Sana tevekkül ettik, Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak Sanadır. Rabbimiz! Bizi kâfirlerin elinde perişan etme. Bizi bağışla. Şüphesiz karşı konulmaz kudret sahibi ve her işi yerli yerince yapan ancak Sensin." Gerçekten, onlarda sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse, muhakkak ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü övgüye lâyık olan da yalnız O'dur.

Mümtehine Sûresi 60/4-6

 

3- Allah'ın emrettiği şekilde yaşarsanız, bakarsınız, Allah, düşman olduğunuz kimselerle aranızda bir sevgi ortaya çıkarır. Çünkü Allah her şeye kâdirdir. Ve Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Mümtehine Sûresi 60/7

 

4- Allah, sizinle dininizden dolayı savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik etmenizi ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Aslında Allah, adaletli olanları sever. Allah, sizinle sırf dininizden dolayı savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza destek olmuş kimseleri dost edinmekten sizi men eder. Kim onları dost edinirse, iste onlar zalimlerin tâ kendileridir.

Mümtehine Sûresi 60/8-9

 

5- Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelip de Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, doğurdukları çocuklar hakkında yalan uydurmamak, meşrû olan bir işte sana karşı gelmemek üzere biat etmek istediklerinde, onların biatini kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Mümtehine Sûresi 60/12

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.