Sorularla Hz. Hatice (r.anha)

Mutlu BİNİCİ - Rihan KIVLIĞ

1. Mekkeliler arasında namusu, güzel ahlakı ve temizliği ile “Tâhire”, ticaretle meşgul olduğu için “Tâcire”, üstün zekası ve güzelliği sebebiyle “Ceyyide”, ve Efendimiz’in (asm) en büyük hanımı olması münasebetiyle daha sonraki dönemlerde “Kübra” diye anılan hayâ ve iffet sembolü olan annemiz kimdir?                         

Cevap: Hz. Hatice 

2. Soyu, Efendimiz (asm)’la nesebi Kusay’da birleşen ve Ficar savaşları sırasında ölen, Hz. Hatice validemizin babasının adı nedir?                                                      

Cevap: Hüveylid

3. Hz. Hatice’nin yakın arkadaşlarından olup, Efendimizle Hz. Hatice’nin evlenmesine vesile olan ve İslam’ın henüz ilk günlerinde Müslüman olan hanım sahabi kimdir?     

Cevap: Nefise bint Ümeyye

4. Dönemin meşhur hanifleri arasında yer alan, aynı zamanda Hz. Hatice’nin amca oğlu olup cahiliye ve şirk bataklığından uzak bir hayat            yaşayan, ayrıca Rasul-i Ekrem ile Hz. Hatice’nin nikahlarını kıyan kişi kimdir?               

Cevap: Varaka b. Nevfel

5. Hz. Hatice validemizin Efendimiz (asm) ile evlenmeden evvel yapmış olduğu evliliklerden doğan çocuklarının isimleri nelerdir?                              

Cevap: Hind, Hind (Ümmü Muhammed), Haris 

6. İlk vahiy geldiğinde Rasullullah (s.av)’e güven veren, ona ilk iman eden, arkasında ilk namaz kılan, malıyla canıyla Rasul’e daima omuz veren vefa timsali annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Hatice (r.anha)

7. Cebrail ( asm)’ın Rasulullah’ın yanına gelerek hakkında;  “Ya Rasulallah, yanına geldiğinde ona Rabbinden ve benden selam söyle! Onu cennette, içinde hiçbir zahmetin,                      gürültü-patırtının olmadığı inciden bir köşkle müjdele!” buyurduğu ve Rabbinin selam ettiği yüce hanımefendi kimdir?                

Cevap: Hz. Hatice (r.anha)

8. Rasul-i Kibriya’nın hakkında “Kendi zamanlarının kadınlarının en hayırlısı Hz. Meryem, İslam ümmetinin en hayırlı kadını ise “………..”dir.” buyurduğu annemiz kimdir?                      Cevap: Hz. Hatice (r.anha)  

9. Rasulullah’ın sesini duyduğunda Hz. Hatice’nin sesine benzettiği ve sevinçle     “Allahım, bu Hüveylid’in kızıdır”dediği, Hz. Hatice’nin kız kardeşi olan güzide hanımefendinin           adı nedir?         

Cevap: Hale bint Huveylid

10. Sevgili Peygamberimizin Hz. Hatice annemizden olan çocuklarının isimleri nelerdir?  

 Cevap: Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah

11. Efendimiz (asm)’ın ismiyle künyelendiği, Hz. Hatice validemizden olan ve iki yaşında vefat eden ilk erkek çocuğunun ismi nedir?                       

 Cevap: Kâsım

12. Rasulullah’ın (s.a.v) soyunun kendisinden devam ettiği, Hz. Hatice’nin en küçük kızının adı nedir?

Cevap: Fatıma

13. Hz. Peygamber (asm)’ın  nübüvvetinden sonra doğması sebebiyle “Tayyib” ve “Tahir” isimleriyle de anılan, kısa bir süre sonra vefat etmesi sebebiyle müşriklerin Efendimiz           (asm) ile “Ebter” diyerek alay ettikleri, Hz. Hatice’den olan oğlunun ismi nedir?                                                                                                                                

Cevap: Abdullah

14. Hz. Hatice’nin ilk evliliğinden olan, Rasul-i Ekrem’in şemailine dair rivayetiyle tanınan ve onun terbiyesinde yetişen oğlunun adı nedir?                                  

Cevap: Hind b. Ebi Hale

15. Hz. Hatice, Rasulullah ile evlenmeden evvel onunla bir ortaklık anlaşması yapmış ve Şam yolculuğu sırasında kendisine refakat etmesi için yanına bir kölesini vermişti.                     Yolculukları sırasında Hz. Peygamber’de harikulade hallere şahit olan ve dönüşte Hz. Hatice’nin kendisinden Rasulullah’ın ahlakı ve davranışları hakkında bilgi aldığı kölesinin ismi         nedir?                                                                                                                                                                           

 Cevab: Meysere

16. Hz. Hatice, ilk vahyi aldıktan sonra büyük bir heyecana kapılan ve korkudan yüreği titreyerek eve dönen Efendimizin korku ve endişelerini gideren sözler söylemiş, daha sonra        Rasul-i Ekrem’i İbranice bilen, bu sebeple Tevrat ve İncil’i okuyan, daha önceleri Hristiyanlığı kabul etmiş olan amca oğlunun yanına götürmüştür Efendimiz aleyhiselamı dinleyen          ve ona destek veren bu şahıs kimdir?                                                                                                      

Cevab: Varaka b. Nevfel

17. Hz. Peygamber nübüvvetinin onuncu yılında amcası Ebu Talib’i kaybettikten üç gün sonra Müslümanların ilki, mü’minlerin annesi, Efendimizin hanımı, sığınağı, sevgilisi Hz.           Hatice Rabbine, cenneteki yüce makamına kavuştu. Böylece Allah Rasulü, düşmanlarına karşı kendisini savunan iki desteğini yitirmiş oldu. Hz. Hatice’nin ayrılığı ile Peygamber’in         gönlünde derin bir acı bırakan bu yıl Allah Rasulü ve ashabı tarafından ne olarak adlandırıldı?              

Cevap: Hüzün Yılı

18. Hz. Hatice’nin, düğününde kendisine gerdanlık hediye ettiği; ancak daha sonra Bedir Gazvesi’nde müşrik olan kocasının Müslümanlara esir düşmesiyle annesinin kendisine               düğün hediyesi olarak verdiği gerdanlığı kocası serbest kalsın diye babasına gönderen kızının adı nedir?                                                                      

 Cevap: Hz. Zeyneb

19. Allah’ın rızasını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve ahiretin huzur ve saadetini düşünen bütün anneler için en güzel örneği teşkil eden Hz. Hatice validemiz hangi tarihte vefat           etmiştir?                                                                                                                    

 Cevap: 10 Ramazan 620 ( Nübüvvetin 10. Yılı) – 19 Nisan 620

20. Peygamberliğinden evvel on beş, peygamberliğinden sonra ise 10 yıl olmak üzere yirmi beş yıl boyunca Efendimizin tek hanımı olma saadetini yaşayan annemiz kimdir?  

Cevap: Hz. Hatice

21. Hz. Hatice validemizin mezarı nerededir?                                                                                      

Cevap: Hacûn Kabristanı – Cennet-i Mualla (Mekke) 

Yazar: 

Yorumlar

Peygamberimizin ustun ozelliklerini anlatarak Hz. Hatice'nin olumlu fikirlerinin artmasina vesile olan kolesinin ismi hangisidir?lutfen acilcevap

Hz hatice.islama hizmetleri varmıdır?varsa katıldığı savaşlar nelerdir?aldığı görevler nelerdir?

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.