Na't - II

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün)

 

Devâdır hâk-i kûyuñ haste-gâna yâ Resûlallâh

Semtinin toprağı hastalara devadır yâ Rasûlallah

Şifâ bahş itdi nutkuñ cism ü câna yâ Resûlallâh

Konuşman beden ve rûha şifa verdi yâ Rasûlallah

 

Kevâkib saymadan ‘isyânımıñ ta‘dâdı müşkildir

Yıldızları saymadan benim isyanımın sayısına ulaşmak zordur

Eger ‘afv itmeseñ sıgmaz cihâna yâ Resûlallâh

Eğer affeylemezsen âlemi kaplar da taşar isyanım yâ Rasûlallah

 

Buyurduñ ümmetim ‘isyân ider âhir zamân olsa

Ahir zamanda ümmetim isyan iledir buyurdun

Meseldir ‘afv olur hâl-i zamâne yâ Resûlallâh

Bu bir delildir, bundan dolayı devrin hâli affedilir yâ Rasûlallah

 

Huzûra varmaga bâr-ı günehden yok mecâlim vâh

Günah yükümün ağırlığından huzuruna varmaya tâkâtim kalmadı

Şebâbetde dönüp kaddim kemâna yâ Resûlallâh

Gençliğimde dahi yay gibi büküldüm yâ Rasûlallah

 

Be-hakk-ı Hazret-i Zehrâ terahhum eyle bir kerre

Ey hakdan yana olan Fatımâtüz-Zehrâ Hazretleri bana şefkat eyle bir kere

Yanup yakıldıgım dem ‘âşıkâna yâ Resûlallâh

Aşıklara şikayette bulunduğum zaman yâ Rasûlallah

 

Ne rütbe aglasam ‘isyânımıñ bir zerresi olmaz

Ne kadar ağlasam da isyanımın bir kısmına bile kâfi gelmez

Boyansa aglamakdan dîde kana yâ Resûlallâh

Ağlamaktan gözüm kanlara boyansa bile ya Rasûlalah

 

Bu kara yüzle dûzahdan dahi şerm eylerim billâh

Allah için utanırım cehennemden bu hâlimle

Degil Leylâ kuluñ lâyık cinâna yâ Resûlallâh

Leylâ kulun cennetlere layık değil yâ Rasûlallah

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.