Na't - III

(Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün)

 

Yanarsam nâr-ı ‘aşkıñla yanayım yâ Resûlallâh

(Yanarsam aşkının ateşiyle yanayım ya Reslullah)

Ezelden bagrı yanık bir gedâyım yâ Resûlallâh

(Ezelden bağrı yanık bir fakirim ya Resulullah)

 

Hevâ-yı nefsime tâbi‘ olup pek çok günâh itdim

(Nefsimin hevasına tabi olup pek çok günah işledim)

Huzûra kangı yüz ile varayım yâ Resûlallâh

(Huzura hangi yüz ile varayım ya Resulullah)

Harîm-i ravzaña sürmüş iken rûy-ı siyâhım vâh

(Saklı bahçenize şu kara yüzümü sürmüşken ki vah)

Yine cürm ü günâha mübtelâyım yâ Resûlallâh

(Yine suç ve günaha mübtelayım ya Resulullah)

 

Kapıñda boynı baglu bir esîrim dest-gîrim ol

(Tut elimden, kapında boynu bağlı bir esirim zira)

Garîbim bî-kesim bî-dest ü pâyım yâ Resûlallâh

(Garibim, elden ayaktan düşmüş, fidyesiz beklerim)

 

Kuluñ Leylâ'ya şâhım var iken dergâh-ı ihsânıñ

(Kulun Leyla’ya var iken şahım, ihsan kapın)

Varup ben kangı şâha yalvarayım yâ Resûlallâh

(Ben hangi şaha varıp yalvarayım ya Resulullah)

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.