Nat'ı Şerif

Ey zâtı ezelden beri cânanım efendim

Didârına bin kerre fedâ cânım efendim.

Lütfundan eminim yine ey şâh-ı şefâat

Vardır bilirim cürm-i firâvanım efendim.

 

Gelmekte güzergâha muradım şu ki bir gün

Manzûrun olur hâl-i perişânım efendim.

 

Hikmetli kelâmın sebeb-i feyz ü felâhım

Devletlü yüzün kıble-i irfânım efendim.

 

Allah’ı gören gözlerin aşkına bir kez

Bak bende-i muhtacına sultânım efendim.

 

Etsin dil-i sûzânımı sirab zülâlin

Ekvânı tutuşturmadan efgânım efendim.

 

İkrar getirdim sana divan-ı ezelde

Bürhânıdır ihsanının imânım efendim.

 

İmdadın iletsin beni bir ehl-i kemâle

Bî hadd u aded acz ile noksânım efendim.

 

Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU