Nisâ Sûresi

1. Ey insanlar! Sizi bir tek candan yaratan, ondan da eşini yaratıp bu ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizin emrine karşı gelmekten sakının. Adını söyleyerek birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalarla ilişkiyi kesmekten sakının. Şüphesiz ki Allah sizi dâimâ görüp gözetmektedir.

Nisâ Sûresi 4/1.

.

2. Geride çaresiz evlâtlar bıraktıkları takdirde, onların geleceğinden endişe edecek olanlar, aynı endişeyi diğer insanlar için de taşısınlar; Allah'a karşı saygılı davransınlar ve gerçeği söylesinler.

Nisâ Sûresi 4/9.

.

3. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler hiç şüphesiz karınlarını ateş le doldurmuş olurlar. Pek yakında alevli ateşe gireceklerdir.

Nisâ Sûresi 4/10. 

.

4. Ölüm anına kadar günahları işleyip işleyip de kendisine ölüm gelip çattığında "Şimdi ben tövbe ediyorum” diyenlerin ve kâfir olarak ölenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir. Biz, böylelerine elem verici bir azap hazırlamışızdır.

Nisâ Sûresi 4/18. 

.

5. Allah'a kulluk edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babanıza iyilikte bulunun, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızda bulunan arkadaşa, yolcuya, yolda kalmış insana ve idareniz altında bulunan hizmetçi ve kölelere de iyi davranın. Çünkü Allah, büyüklenen ve durmadan kendini metheden kimseleri kesinlikle sevmez.

Nisâ Sûresi 4/36.

.

6. Allah, Kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz ama dilediği kimsenin şirk dışındaki günahlarını affeder. Çünkü Allah'a şirk koşan, büyük günah işleyerek Allah'a iftira etmiş olur.

Nisâ Sûresi 4/48.

.

7. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve içinizden kendilerine yetki verdiğiniz yöneticilere de itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde, -eğer Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız-o hususta Allah'a ve Resûlüne başvurunuz. Böyle yapmanız daha hayırlı ve neticesi daha güzeldir.

Nisâ Sûresi 4/59. 

.

8. Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarında meydana gelen anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümlere, içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça mü'min olamazlar.

Nisâ Sûresi 4/65.

.

9. Kim, Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!

Nisâ Sûresi 4/69.

.

10. Mü'minler Allah yolunda savaşırlar, kâfirler ise şeytani güçlerin yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşınızı sürdürünüz. Çünkü şeytanın hilesi pek zayıftır.

Nisâ Sûresi 4/76.

.

11. Onlar Kur'an'ı okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o Kur'an Allah'tan başkasının  sözü olsaydı, onda pek çok çelişki bulurlardı.

Nisâ Sûresi 4/82. 

.

12. Bir mü'mini kasten öldürenin cezası, içinde ebedî kalmak üzere Cehennem'dir. Allah ona gazap eder, lânet eder ve korkunç bir azap hazırlar.

Nisâ Sûresi 4/93.

.

13. Allah'tan günahlarının affını dile. Çünkü Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.

Nisâ Sûresi 4/106.

.

14. Ey iman edenler! Kendi aleyhinize veya ana-babanız ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa adaleti titizlikle ayakta tutan ve Allah için şahitlik yapan kimseler olun. Hakkında şahitlik ettiğiniz kimseler zengin de olsa, fakir de olsa, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah onlara sizden daha yakındır. Sa- kın hislerinize uyarak adaleti terk etmetin. Eğer sözü eğip bükerek gerçe- ği çarpıtır veya şahitlikten vazgeçerseniz şüphesiz ki Allah yaptığınız her şeyi çok iyi bilmektedir.

Nisâ Sûresi 4/135.

.

15. Onlar mü'minleri bırakıp kâfirleri dost edinmektedirler. Yoksa onlar, kâfirlerin yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Boşuna aramasınlar. Çünkü izzet ve şeref tamamıyla Allah'a aittir.

Nisâ Sûresi 4/139.

.

16. Şüphesiz Allah, kitabında size şunu da indirmişti: "Allah'ın âyetlerinin inkâr edilip, alaya alındığını duyduğunuz da, onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de tıpkı onlar gibi olursunuz." Şüphesiz Allah münafıkları da kâfirleri de hep birlikte Cehennemde toplayacaktır.

Nisâ Sûresi 4/140.

.

17. Münafıklar güya Allah'ı aldatıyorlar. Oysaki Allah onların bu tavırlarının cezasını verecektir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yapar lar, Allahı da pek az zikrederler.

Nisâ Sûresi 4/142.

.

18. Şüphesiz münafıklar, Cehennem'in en aşağı tabakasındadır. Onları kurtaracak hiçbir yardımcı bulamazsın.

Nisâ Sûresi 4/145.

.

19. Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin: Allah hakkında da gerçek olandan başkasını söylemeyin. Şüphesiz Meryem oğlu Îsâ Mesih Allah'ın elçisi ve "ol" emriyle Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve O'ndan bir ruhtur. O halde siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah'ın üç olduğunu söylemeyin. Bundan vazgeçin; sizin için hayırlı olana yönelin. Şüphesiz Allah tek bir ilâhtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Çünkü göklerde ne var yerde ne varsa hepsi O'nundur. Koruyup düzenleyici olarak Allah yeter.

Nisâ Sûresi 4/171.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.