Üç Ayları En Güzel Şekilde Nasıl Değerlendirebiliriz?

Değil sadece üç aylar, insanın bütün bir ömrünü en güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmesinin yolu iki şeyden geçer:

1) Bu zamanları dine dair doğru bilgi [sahih ilim] elde etmek için bir fırsat olarak değerlendirmek,

2) Elde ettiğimiz doğru bilgiye uygun hareket etmek [salih amel]. Bununla birlikte şu bir gerçek ki insan, gerek ilim gerekse amelde her zaman aynı standardı yakalayamıyor. Bu sebeple bu mübârek zaman dilimlerini fırsata çevirmek en uygun yoldur.

Ramazan ayında gündüzleri oruç tutulduğundan, geceleri ise iftar, teravih, sahur gibi faaliyetlerle, mukabele gibi amellerle doldurulduğundan,üstelik Ramazan ayının bu dönemlerde sıcak zamanlara denk gemesi sebebiyle bu ay “sahih ilim” ve “salih amel” konusunda yeterince değerlendirilememektedir. Bu sebeple işe Receb ayından başlayarak zamanı fırsata çevirmek gerekir.

Peki bu mübârek zaman dilimlerinde “sahih ilim” ve “sâlih amel” kapsamında neler yapılabilir? 

 

1. SAHİH İLİM (DOĞRU BİLGİLENME)

a) Kur'an'ı daha yakından tanımak 

Her Müslümanın, Rabbinin kelamını daha yakından tanımaya çalışması elzemdir. Bu sebeple üç aylık zaman diliminde Kur’an’la içli dışlı olmamızı sağlayacak eserler okuyabiliriz. Vakti ve imkânı bulunanlar için Kur'an'ı bu aylarda bir tefsirden baştan sona okumak en uygun yoldur. Bunun için (her ne kadar eleştiriye açık kimi yönleri olsa bile, insan yapısı hiçbir eserin kusursuz olmadığı gerçeğinden hareketle) Diyanet İşleri Başkanlığından çıkan “Kur’an Yolu” tefsiri bir başlangıç adımı olabilir. Vakti olmayanlar ise bir açıklamalı meali baştan sona okuyabilirler. Bunun için de Türkiye Diyanet Vakfı meali, Kur'an yolu meali  tercih edilebilir.

b) Sünnet'i daha iyi öğrenmek

Allah Resûlü’nün (s.a.v.) sünnetini, hayata bakışını, yaşam tarzını daha yakından tanımaya çalışmak son derece önemlidir. Bunun için İmam Nevevî’nin Riyazü’s-sâlihîn adlı eseri tam biçilmiş kaftandır. Eserin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hadis hocaları tarafından yapılan şerhinin okunması son derece faydalıdır. (Erkam yayınları). Yine Diyanet İşleri Başkanlığının bastığı “Hadislerle İslam” adlı eser de okunabilir.

c) Allah Resûlü'nün (s.a.v.) hayatını [siyeri] daha iyi öğrenmek

Bir müslümanın en çok tanıması, sevmesi gereken kişi Allah Resûlü'dür. Zira dünya ve âhirette kurtuluşumuz, Allah'ın bizi sevmesi ve günahlarımızı bağışlaması Allah Resûlü'ne uymamıza bağlıdır. Bu ise ancak onu yakından tanımakla olur. Bu kapsamda Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamber’i isimli eseri, Bûtî’nin Fıkhü’s-sîre isimli eseri, Adnan Demircan hocanın siyer adlı eserleri okunabilir.

d) Amellerimizin fıkhî hükümlerini öğrenmek

Her müslümanın, yapıp ettiği amellerin dinî hükmünü bilmesi farzdır.

Bu kapsamda Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali, İSAM ilmihali, Diyanet İşleri Başkanlığının İlmihali ve bir de benim yazdığım Âyet ve Hadislerle Şâfiî İbadetler İlmihali okunabilir.

Yine Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in "Delillerle Âile İlmihali" ve "Delillerle İktisat ve Ticaret İlmihali" isimli kitaplar da bu konuda eksiklikleri olanların incelemeleri yararlı olan eserlerdendir.

 

2. SÂLİH AMEL

a) İlim tahsili:

Dinî konularda bilgilenme amacıyla yaptığımız okumaların kendisi bile bizatihi salih ameldir.

b) Kur'an okumak:

Bu mübârek zaman dilimlerinde Kur’an’la daha fazla içli-dışlı olmak, onu daha çok okuyup anlamı üzerinde düşünmek en güzel sâlih ameldir.

c) Namaz kılmak:

Beş vakit namaz her zaman farzdır. Ama bir çok kimse tembellik göstererek bu farzı ihmal eder. Hiç olmazsa bu günleri bir uyanış vesilesi bilip tövbe ederek namaza özen ve önem göstermek gerekir. Bu aylarda, kaza namazı borcu olanlar bunları eritme konusunda daha fazla gayret göstermeli, kaza borcu olmayanlar da diğer zamanlara göre daha fazla nafile ibadetle zamanı değerlendirmelidir.

d) Oruç tutmak:

Receb haram aylardan olduğundan, Şaban da Peygamberimizin en çok oruç tuttuğu aylardan olduğu için bu aylarda oruç tutulabilir. Geçmişten oruç kazası olanlar için bu aylar kazalarını ödemek için güzel bir fırsattır. Yine bu zaman dilimlerinde tutulacak oruçlar, Ramazan ayına hazırlık noktasında da yardımcı olur.

e) Dua etmek ve zikir yapmak:

Peygamberimizin sahih sünnetinde yer alan dua ve zikirleri bu aylarda daha fazla yapabiliriz.Bu konuda İmam Nevevî'nin el-Ezkâr adlı eserini sürekli elimizin altında bulundurmak gerekir. Özellikle dünyadaki müslümanların birlik ve dirliği, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin kurtuluşu için yürekten dualar etmeliyiz.

f) Hayır- hasenat yapmak:

Bu zaman dilimlerinde hayır-hasenata daha fazla yer ayırmalı, zamanı fırsata çevirmelidir. Başta yetimler, fakirler olmak üzere toplumun zayıf düşen kesimleriyle daha yakından ilgilendirmelidir.

g) Sıla-i rahim yapmak

Bu mübârek zamanlarda akrabalarımızı arayıp sormak, aramızda soğukluk bulunanlarla aramızdaki buzları eritmek en güzel davranışlardan birisidir.

g) Çocukların terbiyesine önem vermek:

Çoluk çocuğumuzu bu aylar vesilesiyle cami ile daha fazla buluşturabiliriz. Onlarla dinî konuları bu aylar vesilesiyle daha çok konuşmalıyız.

h) Tövbe - istiğfarda bulunmak

Yüce Rabbimizin günahları en çok bağışladığı zamanları fırsat bilmeli, geçmişte yaptığımız günahlara pişmanlık duyarak tövbe etmeli, gelecekte de günah işlememeye azmetmeliyiz.

Rabbimiz fânî ömrümüzü bâkî olan cennete sermaye kılmamızı nasip eylesin.

(Soner Duman /1.Receb.1439/19.03.2018/Pazartesi)

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.