Sâd Sûresi

1. Doğrusu, inkâr edenler kibir ve gururları yüzünden muhalefet etmektedir.

Sâd Sûresi 38/2

 

2. Nihayet onlar da çeşitli topluluklardan meydana gelmiş, şuracıkta bozguna uğramaya mahkûm bir ordu döküntüsüdür.

Sâd Sûresi 38/11

 

3. Bu mübârek bir kitaptır ki, âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl ve iz’an sahipleri öğüt alsın diye sana indirmiş bulunuyoruz.

Sâd Sûresi 38/29

 

2. Kulumuz Eyyûb’u da an. Rabbine “Şeytan bana dert ve acı vermektedir” diye serzenişte bulunmuştu. Ona “Ayağını yere vur, işte sana hem yıkanmak, hem de içmek için soğuk bir su” dedik. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir öğüt olarak, ona âilesini ve bir o kadarını daha bağışladık.

Sâd Sûresi 38/41-43

 

3. Sonra derler ki: “Dünyada iken kendilerini kötü saydığımız adamları niçin burada Cehennem’in içinde göremiyoruz? Hâlbuki biz kendileriyle alay eder durdurduk. Yoksa onları gözümüzden mi kaçırdık?”

Sâd Sûresi 38/62-63

 

4. Bu Kur’ân ise, bütün insanlığa sadece öğüttür. Onun bildirdiklerinin gerçek olduğunu bir süre sonra siz de öğreneceksiniz.

Sâd Sûresi 38/87-88

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.