Saf Sûresi

1- Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir gazap sebebidir.

Saf Sûresi 61/2-3

 

2- Allah, taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak Kendi yolunda savaşanları sever.

Saf Sûresi 61/4

 

3- Meryem oğlu Îsâ da: "Ey İsrâiloğulları! Ben de size, daha önce indirilen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki bir peygamberi müjdelemek üzere Allah tarafından gönderilmiş peygamberim” demişti. Fakat kendilerine apaçık deliller getirdiğinde: "Bu düpedüz büyü" dediler.

Saf Sûresi 61/6

 

4- Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Fakat Allah nurunu tamamlayacaktır; kâfirler isterse hoşlanmasın.

Saf Sûresi 61/8

 

5- Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu Îsâ havârilere "Allah yolunda bana yardım edecek kim var?" diye sormuş, havâriler de "Allah'ın yardımcıları biziz" demişlerdi. Böylece İsrâiloğulları'ndan bir zümre iman etti, bir zümre ise kâfir oldu. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik ve onlar üstün geldiler.

Saf Sûresi 61/14

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.