Siyer-i Nebi Dergisi 33. Sayı Çıktı!

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selam on sekiz bin âlemin Mustafâ’sı Muhammed aleyhisselam’a, O’nun tertemiz ailesi ve ashabına olsun.

Siyer-i Nebi dergisi, bu sayısında Hz. Peygamber’in hicretini ele almaya devam ediyor. Hicret,yeni bir medeniyetin başlangıç noktasıdır. Hicretle Yesrib, Medine olmuş; tüm dünyaya ve asırlara medeniyetinyayıldığı bir merkez haline gelmiştir.Bugün dünya, bu medeniyetin nuruyla aydınlanmaya her zamankinden daha da muhtaçtır. 

Ülkemiz de içinde olmak üzereİslam coğrafyası, birçok sıkıntı, keder ve ıstırapla imtihan olmaktadır. Bütün sıkıntılarımızdan kurtuluşun reçetesi, İslam’dadır. İslam temeli olmadan ne toplum ne de ümmet yapısını ayakta tutmak mümkündür. Müslüman olmak, kişiyi daha önceki İslâm dışı yaşayışlarının maddî-manevi kirlerinden temizler. Yepyeni bir kimlik ve kişiliğe kavuşturur. Zihnî, fikrî, siyasi, iktisadi,ahlâkî kargaşa ve anarşiyi bütün boyutları ve uzantılarıyla ortadan kaldıracak en gerçekçi reçete İslâm’dır. Bu, tarih boyunca böyle olmuştur, bugün de yarın da böyle olacaktır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s), kısa süreliğine uğradığı Kuba’da bir mescid yaptırmakla,“takva temeli üzerine” kurulacak olan Müslüman toplumunun “namaz ve mescid merkezli bir toplum” olması gerektiğini bize göstermiştir.

İslam toplumunu parçalayan kin ve nefret,iyice içimizde kök salmaya başladı. Bu hastalıktan kurtulmanın çaresini Efendimiz(s.a.s) şöyle buyurarak göstermiştir:“İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz.Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi sizegöstereyim mi? Aranızda selâmı yayınız.”

Allah (c.c), tüm ümmet-i Muhammed’e selam ve huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Âmin

Yazar: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.