Söz Meydanı

Zaman o gül gibi gül görmemiş zamân olalı

Gülün güzelliği dillere dâstân olalı

 

Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne güle

O şîvekâr bu kaamette nev-civân olalı

 

Yegâne hüsn-i ilâhî odur Cemâlullah

Cihâna ahsen-i takvîmden ıyân olalı

 

Mesağ olaydı eğer lâ-şerîke leh derdim

Nazîri gelmedi âlemde hüsn ü ân olalı

 

O şûhu nazm ile tasvîr etmek müşkil oldu Kemâl

Sühan rekabeti meydan-ı imtihân olalı