Tarihin Akışını Değiştiren Son Peygamber - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

.

Kitap Tanıtımı (Editör-Yazar Mehmet DERİ) 

Kitabın Adı: Tarihin Akışını Değiştiren Son Peygamber

Kitabın Yazarı: Prof. Dr. Adnan Demircan

Yayınevi,  Basım Yeri ve Yılı: Beyan Yayınları, İstanbul 2014

Baskı Sayısı ve Sayfası: 1. baskı, 205 sayfa

 

Tanıtımını yapacağımız kitap, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan Hocamızın Beyan Yayınlarından çıkan Tarihin Akışını Değiştiren Son Peygamber isimli kitabıdır.

Kitap, zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda eser, gerçekten de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.  

Yazar, eserin yazılma nedenini şu şekilde açıklamaktadır: “Sevgili Peygamberimizin (s.a.s) getirdiği mesaj, hem kendi döneminin hem de takip eden asırlarda dünya tarihinin gidişatının ana belirleyicilerinden biri olmuştur. Allah Resûlü (s.a.s), Mekke’de mütevazı bir hayat yaşarken tarihin en ağır ve mukaddes görevlerinden bir olan elçilikle görevlendirilmiş; ancak yaşadığı toplumun mensuplarının çoğu onun çağrısına olumlu bir cevap vermeyi reddetmişlerdir. Buna rağmen Allah Resûlü’nün (s.a.s) mücadelesi kendisine karşı çıkan birçok insana mesajı ulaştırma imkânı buluncaya kadar devam etmiştir.

Allah Resûlü’nün (s.a.s) mücadelesi sadece tevhidi, inanç olarak kabul ettirmekten ibaret değildi. O (s.a.s), aynı zamanda toplumda sömürü ve zulme yol açan uygulamalarla ve geleneklerle de mücadele etmiştir. Elinizdeki kitapta Allah Resûlü’nün gönderildiği toplumun dinî, sosyal, siyasî ve kültürel yapısı ile nebevî mücadelenin değişim sürecindeki etkileri çeşitli yönleriyle ele alınmıştır.

Yüce Allah’tan bize, risalet görevini hakkıyla yerine getiren Muhammedü’l-Emin’in (s.a.s) ümmetinin mensubu olduğumuzun bilincinde, İslâm’ın insanlık tarihine yöne veren misyonunu sahiplenen müminler olmayı nasip etmesini niyaz ediyoruz.”

Kitaptan Bazı Başlıklar

*Hz. Peygamber’in Hayatını Doğru Öğrenmenin Önemi

*Örnek Bir Tebliğci Olarak Hz. Peygamber

*Hz. Peygamber’in Tebliğde Kullandığı Bazı Yöntemler

*Hz. Peygamber Döneminde Kardeşleştirme  

*Mekke’de Kardeşleştirme   

*Medine’de Kardeşleştirme

*Kadının Aile İçindeki Rolü

*Müşriklerin Hz. Peygamber’den Nübüvveti İspata Yönelik Talepleri

*Müşriklerin Hz. Peygamber’e Yönelik Saldırıları

*Medine Vesikası ve Yahudilerle Bir Arada Yaşama Tecrübesi

*Bir Arada Yaşama İradesi Açısından Medine Vesikası

*Hz. Peygamber’in Münafıklarla İlişkileri

*Münafıkların Resûlullah’a (s.a.s) ve Müslümanlara Karşı Tutumları

*Nebevî Merhametin Tezahürleri

*Hz. Peygamber’in (s.a.s) Müsleye Yaklaşımı

 

Kitap, Beyan Yayınlarının www.beyanyayinlari.com beyanyayinlari@gmail.com bilgi@beyanyayinlari.com adreslerinden temin edileceği gibi, www.kitapyurdu.com www.idefix.com gibi online kitap satış sitelerinden de elde edilebilir.

Beyan Yayınları tel: 0212 512 7697

 

 

 

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.