Abdullah YILDIZ

1954 yılında Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ayşehoca köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Adana İmam Hatip Lisesi’ni 1973 yılında bitirdi. Aynı yıl girdiği Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü’nden 1976’da mezun oldu. 1980’den itibaren çeşitli eğitim kurumlarında toplam 23 yıl öğretmenlik yaptı. 1976-1978 yıllarında haftalık Yeniden Milli Mücadele dergisinde; 1978-1980 döneminde aylık Pınar dergisinde yazılar yazdı. 1981’de Pınar Yayınları’nın oluşumunda yer aldı.  1991 yılından bu yana Umran dergisinde, Ocak 2001’den bu yana da her Salı günü Vakit/Yeni Akit gazetesinde yazıyor. 2006’da bir grup yazar arkadaşı ile birlikte kuruluşuna öncülük ettiği Namaz Gönüllüleri Platformu’nun halen devam eden çalışmaları, bütün Türkiye ve Avrupa’da binlerce insanın namazla buluşmasına ve namaz bilinci kazanmasına zemin hazırladı. Abdullah Yıldız evli olup, dört çocuk, üç de torun sahibidir.

Yayımlanmış eserleri:

 • Namaz –Bir Tevhid Eylemi (1991, Pınar y. 23 baskı)
 • Tarih Bilinci (1994, Pınar y., 5 baskı)
 • Kur’ân’ı Anlamaya Giriş – Kur’ân’ı Anlamak Farzdır (1997, Pınar y., 4 baskı)
 • 28 Şubat - Belgeler (2000, Pınar y., 2 baskı)
 • Meşrutiyetten Cumhuriyete İktidar Kavgaları ve Sanal İrtica (2001, Pınar y., 2 baskı)
 • Kur’ân’ın Hayata Müdahalesi (Edisyon, 2004, Umran, promosyon)
 • 21.Yüzyıl ve İslâm’ın İmkânları – Konuşmalar (Edisyon, 2005, Umran, promosyon)
 • Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar, (2006, Araştırma ve Kültür Vakfı)
 • Yusuf’un Üç Gömleği (2006, Pınar y., 5 baskı)
 • Haydi Namaza (2006, Pınar y., 4 baskı)
 • Duâ - Söylemden Eyleme (2006, Pınar y., 3 baskı)
 • Yol Haritamız Kur’ân (2008, Pınar y., 5 baskı)
 • Ramazan’la Dirilmek (Edisyon, 2008, Pınar y.)
 • Hz. Şuayb – Namaz-Ticaret-Adalet (2009, Pınar y.)
 • Kalem ve Balyoz (2010, Pınar y.)
 • Kur’ân’ı Nasıl Okudular (2010, Pınar y.)
 • Kur’ân’ı Nasıl Anladılar (2011, Pınar y.)
 • Kur’ân’ı Nasıl Yaşadılar (2011, Pınar y.)
 • Oruç – Ötelere Seyahat (2011, Pınar y.)
 • Kırk Hadis Kırk Ders (2012, Pınar y.)

İslâm’da İlk Farz Kılınan İbadet: Namaz

evhid’in hakikatini insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilen Peygamberimizin (sas) ilk icraatı namaz olmuştur. Yani risaletin esası; insanlığı “Lâ ilâhe illallah, Muhammedü’r-Rasûlullah” kelime-i tayyibesine çağırmak, ilk uygulaması ise “Tevhîd eylemi” olan salâtı/namazı ikâme etmektir.

Ezan: Özgürlük Çağrısı

Ezan; İslâm’ın en öncelikli iman ve ibadet esaslarını tüm insanlığa haykıran bir manifestodur. Ezan; Allah’ın mutlak hâkimiyetini bütün cihana ilan eden bir özgürlük neşîdesidir.

Peygamberimizin İlk Cuma Namazı, İlk Hutbesi ve Anlamı

Peygamber Efendimizin (s), birkaç günlüğüne uğradığı küçük bir yerleşim biriminde hemen bir mescid yaptırması, “takva temeli üzerine” kurulacak olan Müslüman toplumun “namaz ve mescid merkezli bir toplum” olması gerektiğinin ilk işareti olarak okunabilir.12

İlk Namaz

Tevhid’in hakikatini insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilen Peygamberimizin (sas) ilk icraatı namaz olmuştur. Yani risaletin esası; insanlığı “Lâ ilâhe illallah, Muhammedü’r-Rasûlullah” kelime-i tayyibesine çağırmak, ilk uygulaması ise “Tevhîd eylemi” olan salâtı/namazı ikâme etmektir.

Kutlu Doğumu Doğru Anmak Doğru Anlamak Doğru Anlamlandırmak

Allah Rasûlü'nün (sas) kutlu mücadelesini doğru anlamak ve güzel ahlâkını hayatımıza taşımak yerine, abartılı sözler, şiir ve ilahilerden oluşan kuru bir övgü edebiyatı yapma kolaycılığına kaçıldığı da bir vakıadır.

İnkarcı İşkence ve Ontolojik Güven Bunalımı

Tarihin bize öğrettiği hakikat şu ki; küfür ve şirk esasına dayalı batıl inanç sistemine ve hayat tarzına sahip olanlar, Hakka dayalı inanç sistemi ile karşılaştıklarında müthiş bir telaşa kapılırlar.

Garanik Olayı: “Şeytan Âyetleri” Masalı

“Bu kıssayı nakleden hiçbir kimse, onu güvenilir bir senetle rivayet etmediği gibi, ‘Bunu Rasûl-i Ekrem’in ashabından falan sahabi rivayet etmiştir.’ diye bir isim de zikredememiştir.”

“Azîz” ve “Zelîl” Eden Kur'ân

“Kur’ân’ı en iyi bilen-okuyanlar cemaate imam olsun. Kur’ân bilgisinde eşit iseler, sünneti en iyi bilen; eğer sünnet bilgisinde de denk olurlarsa, önce hicret etmiş olan; hicret etmekte de aynı iseler, yaşça en büyükleri imam olsun...”

Peygamberimizin (s.a.s) Ahde Vefası

Kur’ân-ı Kerim’de iman, yalnızca zihnî bir inanma değil, bunun yanında di­nî naslarla belirlenmiş olan esaslara uyulacağına dair gönüllü bir taahhüddür. Bu suretle iman ile ahid arasında sıkı bir ilişki kurulmuştur.

“Arap Cahiliyesi”nden, “Modern Cahiliye”ye

Arap cahiliyesi’nden modern cahiliye’ye uzanan çizgide insanlık hep hüsran içinde olmuştur. Yaldızlı modern söylemler bu hüsranı gizlemeye yetmemektedir. Cahiliye’nin eski ve yeni bütün türlerinden, tarihin her döneminde...
RSS - Abdullah YILDIZ beslemesine abone olun.