Esra Nur UÇKAN

1972’de Tekirdağ’da doğdu. 1987’de Hıfzını tamamladı.

Üsküdar İHL’de okudu, 1991’de Pendik İHL’den mezun oldu.

1995’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1996-2000 Üsküdar İHL’de öğretmenlik yaptı. 2000-2007 STK’larda İslami İlimler alanında seminerler verdi.

2007'de Kartal Mehmet Akif Ersoy AİHL'ye atanan Esra Nur Uçkan 2020'ye kadar MEB'e bağlı okullarda öğretmenlik yapti. 

Evli üç çocuk ve bir torun sahibidir.

Birazdan Nalınlara Kan Damlayacak

Hz. Peygamber ve Zeyd, yola çıkınca onlara karşı kışkırtılmış kişiler hakaret etmeye, bağırıp çağırmaya başladılar. Ardından taşlar atıldı. Şeytan taşlamaya yakışan taşlar, Mübarek Rasûl’e çarpıyor ve onu yaralıyordu.

Üzülme!

Zindan varsa rüya var. Çöl varsa selvâ var. Çarmıh varsa ref’ var. Kurban varsa koç var. Musibet varsa Allah var. Üzülme! Allah (c.c) sabredenlerle.

Keşke Falanı Dost Edinmeseydim

Ukbe b. Ebî Muayt bir gün Hz. Muhammed’i yemeğe davet etmişti. Rasûlullah (s.a.s) davete icabet etmiş ancak şehadet kelimelerini söylemedikçe yemeklere el sürmeyeceğini belirtmişti.

"Meta Nasrullah" İfadesi İmanlı Bir Yüreğin Seslenişidir

İmanlı yüreğin çaresiz feryadı, Rabbimiz tarafından boş çevrilmemiş, bir ‘âh’ edişi bile değer bulmuştur. Zulüm altındaki yakarışlar cevapsız kalmamış ve çoğunlukla Allah’ın ‘müntekîm’ sıfatının tecellisi zuhur etmiştir.

Zakkum

Zakkum da ne ki? Hurma ve kaymaktan yapılan bir yemektir ey Arapların efendisi, ey hikmetin babası! Öyleyse söyleyin cariyelere, hazırlasınlar şu Muhammed’in yeni sözlerindeki zakkumu...

Zebani

Ebû Cehil’in ağzı ateş saçıyor… “Analarınız ağlasın. İbni Ebi Kebşe’nin oğlunu işitiyorum. Size cehennem bekçilerinin on dokuz adet olduğunu haber veriyor. Sizler demir pehlivanlarsınız. Onunuz onlardan bir adamı yakalamaktan aciz mi?”

Allah Rasûlünün Huzurunda Bir Kureyş Lideri: Utbe b. Rabîa

Toplantıya katılanlar huzursuzdu. Aynı konuları konuşmaktan sıkılmışlardı. Bir türlü çözüm bulamıyor her geçen gün fire veriyorlardı. Gençleri, köleleri, kızları, kadınları bir bir ellerinden kayıp gidiyordu. Hele şu son hadise hiç de iyi olmamıştı.

Üç Soru

1-İlk zamanlarda gelmiş geçmiş gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorunuz. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. 2-Yeryüzünü, doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin ne olduğunu sorunuz. 3-Bir de kendisine ruhtan, nedir o, diye sorunuz bakalım.

Sabredin Yâsir Ailesi! Mükafatınız Cennettir

Bu, asırlara yenilmeyen ve kıyamete kadar devam edecek bir hikâye. Yâsir Ailesi, adları çocuklara isim olmuş, direnişleri çağlara damgasını vurmuş bir aile. Köle bir kadın, himaye ile Mekke’ye yerleşmiş bir eş ve yüreği özgür bir oğul.
RSS - Esra Nur UÇKAN beslemesine abone olun.