Prof. Dr. Adem APAK

1970 yılında Bursa-Orhaneli'de doğdu. 1988'de Bursa Îmam-Hatip Lisesi'nden, 1992'de Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir yıl sonra İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında"Hz. Osman Dönemi Emevî İdareci­leri" isimli tez ile yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında "Amr b. el-As (Hayatı-Şahsiyeti-Devlet Adamlığı)" konulu araştırmasıyla doktor oldu. 2001-2002 ve 2004-2005 öğretim yıllarında Türkmenistan Mahdumku-li Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Mayıs 2005'te doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde Şam'da alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Halen Uludağ Üni­versitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmekte­dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayımlanmış eserleri:

1. İslâm Siyaset Geleneğinde Amr b. el-Âs, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2001.

2. Hz. Osman Dönemi Devlet Siyaseti, İnsan Yayınları, İstanbul 2003.

3. Asabiyet ve Erken Dönem İslâm Siyasî Tarihindeki Etkileri, Düşünce Kitabevi Yayınları, İstanbul 2004.

4. Bursa’da İşgal Günlüğü (Bursa Vilayetinde Yunan Fecayii 1920-1922), (Turgay Gündüz-A. İhsan Karataş ile Ortak Sadeleştirme), Düşünce Kitabevi Yayınları, İstanbul 2004.

5. Anahatlarıyla İslâm Tarihi I, (Hz. Peygamber Dönemi), Ensar Neşriyat, İstanbul 2006.

6. Anahatlarıyla İslâm Tarihi II, (Hz. Peygamber Dönemi), Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.

7. Anahatlarıyla İslâm Tarihi III (Hz. Peygamber Dönemi), Ensar Neşriyat, İstanbul 2008.

8. Hz. Peygamber (sav)’in Etrafındaki Çocuklar ve Gençler, Düşünce Kitabevi Yayınları, İstanbul 2010.

9. Gençler için Siyer-i Nebi (2. bsk), Düşünce Kitabevi Yayınları, İstanbul 2012.

Hz. Peygamber’in Doğru Anlaşılması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlatmış olduğu ve her yıl Nisan ayında tertip edilen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin gerek ülkemizde, gerekse yurt dışındaki Müslüman vatandaş ve soydaşlarımızda yoğun bir dinî atmosferin yaşanmasına vesile olduğu bir gerçektir.

Hz. Peygamber'in (sas) Yönetici Kimliği

Allah Rasûlü’nün (sas) peygamberlik misyonu, ferdî ve manevî hayat kadar maddî ve içtimaî ha­yatın da mükemmellik ölçüsünü ortaya koymayı ve insanlığa her iki alanda kıla­vuzluk yapmayı hedeflemektedir.

Hz. Peygamber’in (sas) Beşer Oluşu Üzerine

Peygamberler ilahi tebliğin insanlara ulaştırılması için Allah tarafından seçilmiş müstesna şahsiyetlerdir. Onlara diğer insanlarda bulunmayan mucizeler, ismet (günahtan korunma) sıfatı gibi beşerüstü özellikler verilmiştir. Dolayısıyla kendisine ilahi destek anlamında mucize verilmeyen peygamber yoktur.

Rahmet ve Merhamet Timsali Hz. Muhammed(s.a.s)

Rahmân ve Rahîm sıfatlarıyla muttasıf Allah, rahmet ve merhamet duygusunu bütün canlılarda olduğu gibi, özellikle yarattıklarının en üstün ve mükemmeli olan insanın fıtratına da koymuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s) ve Gençler

Gerek eğitim sistemi, gerekse davranış düzeni konusunda insanlık için en güzel örnek de şüphesiz bu dinin tebliğcisi Hz. Peygamber’dir (sas). Bundan dolayı Rasûl-i Ekrem’in (sas) bir eği­timci olarak gençlere yaklaşı­mını, onlarla olan ilişkilerini doğru bir şekilde tespit etmek, O’nun tavır ve davranışlarının ...

Örnek Eş Hz. Peygamber

Günümüzde bilhassa vahiy kaynaklı dinler olan Musevîlik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet aile ile ilgili konulara ehemmiyetle temas etmiş, hatta bu hususta bazen şaşılacak kadar ayrıntılara inen belli esaslar getirmiştir.

Muallim Peygamber

Hz. Peygamber’in (sas) muallim olarak incelen­meye değer oluşu, evvela onun toplum üzerindeki tesirinin başla­masından sonraki devrenin, öncekine göre çok değişik ve zengin bir eğitim faaliyeti ile dikkati çekmesindendir. Gerçekten iptidaî bir kültürün, babalardan çocuklara daha çok taklitle inti­kal ettiği bir toplumda...
RSS - Prof. Dr. Adem APAK beslemesine abone olun.