Prof. Dr. Kasım ŞULUL

Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler - I

İslâm anlayışına göre hak din, her an âlemde etkin olan ilahî iradenin, insanlık tarihinde bariz bir tecellisi olan peygamberlik vasıtasıyla ortaya çıkar. Peygamberlik, Yüce Allah’ın dilediği kulunu seçmesiyle olur. İnsan iradesinin bunda etkisi yoktur.

Siyer Kelimesinin Dilbilim Açısından Tahlili ve Din İlimlerine Göre Tarifleri

Siyer, sîret (سيرة) kelimesinin çoğuludur. “Sîret”, “سير” kökünden “فِعْلَة” vezninde türetilmiş nev’ (tür) bildiren bir mastardır. Kelime sözlükte “gitmek, yürümek, seyahat etmek” (السَّيْر معروفٌ سار يَسِير سَيْراًومَسيراً) manalarına gelir.
RSS - Prof. Dr. Kasım ŞULUL beslemesine abone olun.