Zümer Sûresi

1. Bilin ki, samimi kulluk ve itaat sadece Allah'adır. O'ndan başkalarını dost edinenler ise, "Biz bunlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz" derler. Anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancılığı ve nankörlüğü âdet haline getirene Allah doğru yolu göstermez.

Zümer Sûresi 39/3

 

2. İnkâr ederseniz bu sizin aleyhinizedir; çünkü Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Fakat yine de O, kullarının inkârına râzı olmaz. Şükrederseniz, bu davranışınızdan hoşnut olur. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Sonunda döneceğiniz yer Rabbinizin huzurudur; evvelce yapıp ettiklerinizi O size haber verecektir. Şüphesiz ki O kalplerde olan her şeyi bilir.

Zümer Sûresi 39/7

  

3. İnsan sıkıntıya düştüğünde, Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra Rabbi ona Kendi katından bir nimet verdiğinde, önceki yalvarıp yakarışını unutur da, halkı O'nun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşar. De ki:  İnkârınla biraz oyalanadur; nasıl olsa Cehennem'i boylayacaklardansın. Böyle birisi mi, yoksa âhiret azabından sakınıp Rabbinin rahmetini umarak gece saatlerinde secde ederek ve kıyamda durarak ibâdet eden kimse mi daha iyidir?  De ki: Hiç bilenlerle bilemeyenler bir olur mu?  Ancak akıl ve iz'an sahipleri düşünüp ders çıkarırlar.

Zümer Sûresi 39/8-9

 

4. Tarafımdan onlara şunu söyleyin: Ey iman eden kullarım!  Rabbinize karşı gelmekten sakının. Allah'ın arzı da geniştir. Sabredenlere ise mükâfâtları hesapsız şekilde verilecektir.

Zümer Sûresi 39/10

 

5. De ki: “Ben saf ve samimi bir inançla Allah’a yönelerek O’na kulluk etmekle emrolundum. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi.” De ki: ”Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım.” 

Zümer Sûresi 39/11-13

 

6. Şeytanî güçlere kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenler için müjde vardır. Müjdele o kullarımı! Onlar sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın hidâyete eriştirdiği kimselerdir. İşte gerçek akıl sahipleri bunlardır.

Zümer Sûresi 39/17-18

 

7. Görmedin mi: Allah gökten bir su indirir de onu yerin kaynaklarına yerleştirir. Sonra onunla rengârenk ekinler çıkarır. Sonra o ekin kurur ve onu sararmış görürsün. Sonra da onu kuruyup ufalanan bir çöpe çevirir. Akıl sahipleri için bundan çıkarılacak dersler vardır.

Zümer Sûresi 39/21

 

8. Bütün insanlar bir midir? Allah kimin gönlünü İslâm'a açmışsa, o kimse Rabbinden bir nur üzerindedir. Yazıklar olsun Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara! Onlar apaçık bir sapıklık içindedir.

Zümer Sûresi 39/22

 

9. Allah sözün en güzelini, âyetleri birbiriyle uyumlu ve tutarlı, gerçekleri farklı üsluplarla tekrarlayan bir kitabı parça parça indirmiştir. Rablerinden korkanların onu işittiklerinde tüyleri ürperir. Sonra hem tenleri, hem kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Bu Allah'ın hidâyet rehberidir ki, dilediğine onunla yol gösterir. Allah'ın şaşırttığını ise doğru yola getirecek yoktur.

Zümer Sûresi 39/23

  

10. Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da ölecek. Kıyamet gününde ise Rabbinizin katında davalaşacaksınız.

Zümer Sûresi 39/30-31

 

11. Allah kuluna yetmez mi? Onlar ise Allah'tan başkalarıyla seni korkutmak istiyorlar. Allah kimi saptırırsa, artık ona yol gösterecek kimse olmaz.

Zümer Sûresi 39/36

 

12. Onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan, "Allah” diyecekler." De ki: O zaman söyleyin bana, eğer Allah bana bir zarar vermek istese, Allah'tan başka yakardıklarınız O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Veya O benim için bir rahmet murad etse, O'nun rahmetine engel olabilirler mi?" De ki: Allah bana yeter; tevekkül edecekler sadece O'na tevekkül etsin.

Zümer Sûresi 39/38

 

13. Yeryüzünde ne varsa hepsi, hatta bir o kadarı daha o zulmedenlerin olsa, kıyamet gününde başlarına gelecek o korkunç azaptan kurtulmak için hepsini fedâ ederlerdi. Çünkü hiç hesaba katmadıkları şey Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır.

Zümer Sûresi 39/47

 

14. De ki: Ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hiç şüphesiz, O çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Zümer Sûresi 39/53

 

15. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen en güzel söze uyun.

Zümer Sûresi 39/55

   

16. Büyüklük taslayanlar için Cehennem'de yer mi yok?

Zümer Sûresi 39/60

  

17. Allah her şeyi yaratandır. Ve O her şeyin üzerinde görüp gözetici olan Vekildir.

Zümer Sûresi 39/62

 

18. Sen Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol.

Zümer Sûresi 39/66

 

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.