rihan ağ günlüğü

Su Kasidesi

Türkçe

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su

Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.