Alıntı Bölümü

Büyük Bedir Gazvesi

Mekke müşrikleri, bilindiği gibi, İslam dinini kabul eden hemşehrilerine her türlü kötülüğü yapmışlar, neticede onları Mekke'yi terke zorlamışlardı. Onların geride bıraktığı mal ve mülklerini gasp etmekle kalmamışlar, sığındıkları yerlerdeki yandaşlarını da onlara karşı tahrik etmişlerdi.

Meşhur akâid kitaplarımızda miraç hadisesine yaklaşımlar

Son günlerde tüm dünyanın maruz kaldığı salgın hastalık sebebiyle birçoğumuz vaktimizin büyük bölümünü evlerimizde kalarak geçiyoruz. Ancak zaman bizimle birlikte durmuyor; bilakis akıp geçiyor, bereketli üç aylar devam ediyor, aralarda kandiller güzel yüzlerini gösteriyor ve ileride mâh-ı mübarek olan Ramazan-ı şerîf tüm göz kamaştırıcılığıyla bizleri bekliyor.

Prof. Dr. Mustafa Fayda ile İsra ve Miraç Hadiseleri Üzerine

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Fayda ile İsrâ ve Miraç hadiseleri hakkında kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Fayda, şimdiye dek bu konular etrafında yapılan tartışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Peygamber Mescidinde Çocuklar

Daha ilk günden başlayan mescit-çocuk ilişkisi, Rahmet Elçisi’nin hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı tutumu ile günden güne gelişmiş, asr-ı saadet boyunca çocuklar Mescid-i Nebevî’nin şerefli cemaati arasında yer almışlardı. Elbette o gün de tıpkı bugün gibi çocuk çocukluğunu yapacak, hoplayıp zıplayacak, koşup oynayacak, namaz esnasında bazen ağlayıp belki de gülüşecekti.

10 Yazarın Vazgeçemediği 10 Kitap

Teoman Duralı, Erol Göka, Çiçek Derman, Şükrü Erbaş, Mario Levi, Nurhan Atasoy, Emine Öğün, İskender Pala, Hüsrev Hatemi ve Mustafa Tahralı vazgeçemedikleri 10 kitap şu şekilde sıralamışlar:

Uhud Gazvesi

"Uhud savaşı aynı zamanda bir deneme, bir musibet ve bir imtihandır. Allah, bu savaşta müminleri denemiş, gerçekte kâfir oldukları halde dilleriyle Müslüman olduklarını söyleyen münafıkları imtihan etmiş, kendi dostlarından şehadet mertebesine ulaştırmak istediklerine de ikramda bulunmuştur."

İhsan Fazlıoğlu: Milleti millet kılan hüznüdür

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu Hoca Anlayış dergisinin 9. sayısında "Milleti millet kılan hüznüdür" başlığıyla yayımlanan yazısında “Bir millet, tarihi dikkate alınmadan millet olabilir mi?” sorusunu cevaplıyor ve "Düşünmek, evet düşünmek tarihtir" diyor.

İstanbul'un manevî fatihi: Akşemseddin Hazretleri

Akşemseddin Hazretleri, Osmanlı’nın yükselme döneminde yaşamış, İstanbul’un manevî fâtihi unvanını kazanmış ve Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş bir Allah dostudur. Akşemseddin Hazretleri, Peygamber Efendimizi yedi ay boyunca misafir eden Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini keşfeden büyük bir Allah dostudur.

Yarım kalan iki kitabın hikâyesi: Celâleyn Tefsiri ve Tecrîd-i Sarîh Tercümesi

İslam kültür tarihinde asıl müellifi tarafından tamamlanamayan bazı kitaplar vardır. Celâleyn Tefsiri ve Tecrîd-i Sarîh Tercümesi bunların en meşhur olanlarıdır.

Kur’ân’da geçen cehennem isimleri

Kur’ân-ı Kerîm’in yetmiş yedi âyetinde yer alan cehennem, herhangi bir sözlük anlamı taşımaktan çok kâfirlerin, münafıkların, zalimlerin, gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekleri yer olarak tasvir edilir. Nitekim söz konusu âyetlerin birçoğunda cehennem “mesvâ, me’vâ” (mekân) kelimeleri veya “azâbü cehennem, nârü cehennem” gibi bir terkiple kullanılmıştır.
RSS - Alıntı Bölümü beslemesine abone olun.