• Tebük Hatırası

  Mutlu BİNİCİ

 • En Hayırlı Müslüman

  Prof Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Mü'min Emindir

  Nureddin YILDIZ

 • Nezaket Sultanı

  Erol DEMİRYÜREK

 • Çocuklarınıza Kur’ân Öğretiniz

  Dr. M. Şerafettin KALAY

Siyeri Nebi Dersleri

Âlemler Sana Muhtaç

Taif ile Nahle arasında kurulan Ukaz Panayırı’nda Arapların en meşhur hatibi kabul edilen Kuss b. Saide halka hitap ediyordu. Kızıl bir devenin üzerinde konuşan yaşlı adam, çok yakında gelecek Son Peygamber’in müjdesini veriyordu:

“Yemin ederim ki Allah katında bir din vardır ve şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha hayırlıdır. Ve Allah’ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır. Gölgesi başımızın üzerindedir. Ne mutlu o kimseye ki O’na iman eder, O da kendisine hidayet verir. O’na isyan ve düşmanlık edenlere eyvah, ömürleri gafletle geçen milletlere yazıklar olsun!"

Devamı...

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, bir gün Resûlullah (sas) insanların arasında oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resûlü, iman nedir?" diye sordu. Resûlullah şöyle buyurdu: "Allah'a, meleklerine, kitabına, O'na kavuşmaya ve peygamberlerine iman etmendir. (Aynı şekilde) öldükten sonra son dirilişe iman etmendir..." (Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra) Resûlullah buyurdu ki, "Bu (gelen) Cibril'dir, insanlara dinlerini öğretmek için geldi."

(Müslim, İmân, 5)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Sana şu iki şeyi tavsiye ediyorum: Bunların gereğini yerine getirirsen kurtulursun. Şunu asla unutma ki, dünyadaki nasibin seni mutlaka bulacaktır. Asıl önemli olanı ve kendisine muhtaç olduğun ahiretteki nasibindir. Sen ahiretteki nasibini dünyadakine tercih et. Öyle ki, her nereye gidersen git seninle birlikte olsun.”

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Mûsâ VI: Hz. Mûsâ-Hızır Buluşması

Hz. Mûsâ’nın Mısır’da başlayıp Tih’te devam eden mücadelesi, o günkü kültürlerinin ve anlayışlarının vahiy ekseninde şekillendirilmesine güzel bir örnektir. O günün düşünce kalıplarıyla felsefi bir mücadeleye girmek yerine, Allah’tan gelen vahiy çerçevesinde tamamen sade bir örneklendirme ile mücadele sürdürülmüştür. Çilelerin, sıkıntı ve zorlukların içinden gelen bir hayatı, iman ve salih amellerle donatarak, hayatın takva ekseninde dönüştürülmesi sağlanmıştır.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

“Siz kıl kadar bile önemsemediğiniz birtakım işler yapıyorsunuz ki, biz onları, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helâk edici büyük hatalardan sayardık.”

(Buhârî, Rikak 32.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Aşkına Muhammed'in / Yunus Emre

Hak yarattı âlemi, aşkına Muhammed'in

Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in

Ol! dedi oldu âlem, yazıldı levh ü kalem

Okundu hatm-i kelâm, şanına Muhammed'in

Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular

Resmi geçit yaptılar, aşkına Muhammed'in

şiirin devamı tümü

Siyer i Nebi Dergisi