• Müslüman’ı Hor Görme Küçüklüğü

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Sahabe Nesli

  Muhammed Emin YILDIRIM

 • Hayâyı Kuşanan Adam: Hz. Yusuf

  Abdullah YILDIZ

 • Cahiliye Çığlığı

  Halit AKILLI

 • Miraca Giden Yol Taif’ten Geçer

  Mutlu BİNİCİ

Peygamberimiz Cevaplıyor

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu. Ashâb:

- Bizim aramızda müflis, parası va malı olmayan kimsedir, dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir” buyurdular. 

(Müslim, Birr 59. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 2)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler."

Hz.Ali radıyallahu anh

Peygamberler Tarihi

İlk İnsan İlk Peygamber: Hz. Adem 

Adem’in Peygamberliği konusunda açık ve kesin olarak ifade edilen ayet yoksa da, Adem’in Rabbinden bir takım kelimat alması, âlemlere üstün kılındığının belirtilmesi, Allah’ın ona hitap ederek sorumluluk yüklemesi ve sevgili Peygamberimizin ilk Peygamber olduğuna işaret buyurması onun Peygamberliğine işaret etmektedir. 

Yazının tamamı 

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

"Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir ve Allah için mâni olursa, imanı kemâle ermiştir."

(Ebû Davud, Sünnet 16.)

tüm hadisler