• Siyer-i Nebi Dergisi

  31. Sayı Çıktı

 • Akabe Biatlari

  Mutlu BİNİCİ

 • Denize Dal Desen Dalarız

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Akabe'den Şecereye Bir Yol Var

  Özkan ÖZTÜRK

 • Sığınırım

  Esra Nur UÇKAN

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Kuran'ın Gölgesinde

Hayatın dağdağası bizi meşgul etmekte ve bir koşuşturmacadır sürmektedir. Bu, zamanla bir kısır döngü oluşturmakta, bizi günübirlik yaşamaya ve dünyevi kaygılara mahkûm etmektedir. Kıldığımız namazlar, özünden uzaklaşmakta, ibadetlerimiz gitgide alışkanlık boyutuyla devam edip âdet halini almaktadır.