• Muâz b. Cebel (r.anh) - I

  Mutlu BİNİCİ

 • Sahabenin Sünnete Bağlılığı - I

  Doç. Dr. Aynur URALER

 • Hz. Es’ad bin Zürâre (r.anh)

  Adem SARAÇ

 • Çocuklarınıza Dua Ediniz

  Dr. Şerafettin KALAY

 • Kabir Hayatı

  Erol DEMİRYÜREK

Siyer-i Nebi Dersleri

Hz. Hatice

“Muhammed b. Abdullah Kureyş’ten kim ile mukayese edilirse O, şeref ve asalet, akıl ve fazilet bakımından onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır, fakat mal dediğin nedir ki… Geçici bir gölge, alınır verilir eğreti bir şey. Kendisi, kızınız Hatice ile evlenmeyi arzu etmektedir.”

yazının tamamı

Peygamberimiz Cevaplıyor

.

Ebu'd-Derdâ (r.anh) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.s), "Size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?" diye sordu. Sahâbe, "Elbette ey Allah'ın Rasûlü..." dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "İki ikişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise (imanı) kökünden kazır"

(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 56)

tüm cevaplar

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Nifak, İslamdan dem vurup onunla amel etmemendir. "

Hz. Huzeyfe b. Yemân radıyallahu anh

Bir Hadis-i Şerif

"Her dinin (kendine özgü) bir ahlâkı vardır; İslâm ahlâkı (nın özü) hayâdır"

(İbn Mâce, Zühd, 17) 

tüm hadisler