• Abdullah b. Mes’ûd - Kur'ân'ın Tercümanı

  Mutlu BİNİCİ

 • Kardeşlerimizi Sevmeliyiz

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Mutlu Garipler

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Birazdan Nalınlara Kan Damlayacak

  Esra Nur UÇKAN

 • Naîm’e Giden Yol

  Halit AKILLI

Günün Hadis-i Şerifi

Enes b. Mâlik rivayet ediyor: Rasûlullah'ın (sas) şöyle dediğini duydum:

"Hiç biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz."

(Buhârî, İmân 7; Müslim, İmân 17/71.)

tüm hadisler

Kuran'ın Gölgesinde

Ashab-ı Kehf’in öyküsü sıra dışı ama yaşanmış bir öyküdür. Ayetlerde Kehf’in gençleri, zalim hükümdara ve yoldan çıkmış topluma karşı hem imanlarını ilan etmişler hem de onları Hakk’a çağırarak cihadın en üstününü gerçekleştirmişlerdir.

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları