• Hz. Enes b. Nadr (r.a)

  Mutlu BİNİCİ

 • Vâkıa Sûresi

  Abdussamed

 • Bir Kişinin Hidayeti

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Taif Seferi

  Prof. Dr. Kasım ŞULUL

 • Toprağın Örttükleri

  Dr. M. Şerafettin KALAY

Kuran'ın Gölgesinde

“Bir topluluk, Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatırlar. Allah Teâlâ o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.”