• Medine’de İlk Aylar

  Adem SARAÇ

 • Abdullah b. Selâm (r.anh)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet EFENDİOĞLU

 • Hz. Musa (a.s) - I

  Osman SÜNGÜ

 • Ümmü Ma'bed'in Çadırı

  Melike DEMİR

 • Ebû Cehil - II

  Halit AKILLI

Peygamberimiz Cevaplıyor

Rasûlullah'a (s.a.s) "Umre yapmak farz mı?" diye sorulunca Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur:

"Hayır, fakat umre yapmanız, (yapmamanızdan) daha faziletlidir."

(Tirmizl, Hac 88)

tüm cevaplar

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

 “Sana şu iki şeyi tavsiye ediyorum: Bunların gereğini yerine getirirsen kurtulursun. Şunu asla unutma ki, dünyadaki nasibin seni mutlaka bulacaktır. Asıl önemli olanı ve kendisine muhtaç olduğun ahretteki nasibindir. Sen ahretteki nasibini dünyadakine tercih et. Öyle ki, her nereye gidersen git seninle birlikte olsun.”

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

Bir Hadis-i Şerif

Medineli müslümanlardan bir kısmı Resûlullah (sas)’den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resûlullah (sas), elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği bir şey kalmayınca onlara şöyle hitab etti: “Yanımda bir şeyler olsaydı, onları sizden esirgemez, verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır.  Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lutufta bulunulmamıştır.”

(Buhârî, Zekât 50, Rikak 20; Müslim, Zekât 124.)

tüm hadisler