• Hz. Hatice (r. anha)

  Mutlu BİNİCİ

 • O’nun Yolu

  Prof Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • En Sevimli İbadet

  Prof Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Neden Cihad Edemiyoruz?

  Nureddin YILDIZ

 • Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!

  Erol DEMİRYÜREK

Siyer-i Nebi Dersleri

Fil Vakası

Yeryüzünün en kuvvetli orduları ve en güçlü silahları dahi Allah (cc)’nin koruması altında bulunanlara hiçbir zarar veremez. Altmış bin kişilik düzenli bir ordu, önlerinde kurşun dahi işlemeyen filler olduğu halde, hiçbir savunması olmayan Kâbe’yi yıkmaya güç yetirememiş, Rabbimiz gökten indirdiği ordularla değil, bildiğimiz kuşlar vesilesiyle onları mahvı perişan etmiştir. 

yazının tamamı

Peygamberimiz Cevaplıyor

Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

- Ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çeviren müstesna! Orada bulunanlar:

Ey Allah'ın Resûlü, yüz çeviren kim? diye sorunca, Hz. Peygamber:

Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden yüz çevirmiş demektir,  şeklinde cevap vermiştir.

(Buhârî, İ'tîsâm, 2)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridirler."

Hz. Ali radıyalahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

İman, Hicret ve Cihat: Lût (a.s)

Kur’an-ı Kerim’de 27 yerde geçen “Lût” kelimesinin İbranice veya Süryanice olduğu ileri sürülmektedir. Lût’un (a.s), âlemlere üstün kılındığı, kendisine diğer peygamberler gibi ilim ve hikmet verildiği, salihlerden olduğu, ilahi rahmete kabul edildiği haber verilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’inHz. Lût (a.s) ile ilgili açıklamaları, hem mü’minler için her zaman güzel bir örnek olması; hem detahrif edilmiş Tevrat’ta yer alan adi, bayağıve alçakça iftiraların reddi içindir. Bu açıklamalarla,Onun bir rahmet peygamberi olduğu, Allah’ın ondan razı ve hoşnut bulunduğu, ilim ve hikmet ile desteklenerek âlemlere üstün kılındığıbelirtilmiş ve böylece Hz. Lût Peygamber hakkında uydurulmuş olan ne kadar adi, bayağıve alçakçaiftiralar varsa hepsi,hakîkiTevrat ve İncil’i tasdik eden Yüce Kur’an’daAllah tarafından reddedilmiştir.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Enes b. Mâlik rivayet ediyor: Rasûlullah'ın (sas) şöyle dediğini duydum:

"Hiç biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz."

(Buhârî, İmân 7; Müslim, İmân 17/71.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Beşer yolun yitirmiş, herkes dönmüş şaşkına

Vicdanlar dur demiyor,  nefis denen taşkına

Seher vakti el açmış,  şefaatin aşkına;

Gözü yaşlı o ümmet, bendim ya Rasûlallah

...

tümü / şiirin devamı