• İsrâ ve Mi'râc

  Mutlu BİNİCİ

 • Mirac Bir Gerçektir

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Übeyy b. Halef

  Halit AKILLI

 • Abdullah b. Zübeyr (r.anh)

  Rihan KIVLIĞ

 • İslam Öncesi Arap Yarımadasında Sosyal Durum

  Prof. Dr. İsmail Yiğit

Üç Aylar Takvimi

Peygamberimiz Cevaplıyor

Kardeşine Yardım Et

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu: Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et.” Bir adam; "Ya Rasûlallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zâlimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz?" dedi. Peygamberimiz:

“Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir” buyurdu. 

(Buhârî, Mezâlim 4; İkrâh 6.)

.

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Şüphesiz Allah'ın zikriyle dilleri ıslak olanlar, cennete gülerek girerler."

Ebû Derdâ radıyallahu anh

Peygamberler Tarihi

Hz. Nuh Aleyhisselâm

Nuh aleyhisselam’da, kendisine düşman kesilen kavmine kadar güçlü olursa olsun onlara, gerçek güç sahibinin Allah olduğunu haykıran iman dolu bir duruşun varlığını görüyoruz. Mutlu sonun, her ne kadar uzun da sürse, daima iman ehline ikrâm edileceğini onun kıssasından anlıyoruz. Burada hak üzere olduktan sonra nice az topluluğun sayıca çok olanlara üstün geleceği gerçeğinin fiilî bir ispatı vardır. Nuh aleyhisselâmın mücadelesi,Allah’a davet yolunda azimli kullariçin ne güzel bir örnektir. 

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Aman Dikkat!

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz  dost edineceği kişiye dikkat etsin!”

(Ebû Dâvûd, Edeb 16; Tirmizî, Zühd 45.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

"Akla sen gelirsin güzel deyince

Senden daha şirin doğmadı bence

Bütün kusurlardan arıtılmışsın

Sanki yaratıldın kendi gönlünce."

Hassân b. Sâbit 

tümü