• Allah Nurunu Tamamlayacaktır

  Mutlu BİNİCİ

 • Hz. Peygamber Devrinde Mescit ve Camiler

  Prof. Dr. Kasım ŞULUL

 • Hz. Es’ad b. Zürâre (r. anh)

  Rihan KIVLIĞ

 • Muâhât: Kalpleri Birbirine İliklemek

  Özkan ÖZTÜRK

 • KELÂÎ

  Ali ERDOĞDU

Siyer-i Nebi Dersleri

İsrâ ve Mi'râc

Muhammed aleyhisselâm göklere çıkarıldı. Orada hak dava uğruna mücadele vermiş, eza ve cefaya maruz kalmış, zindanlara mahkûm olmuş peygamberlerle görüştü. Allah celle’nin ayetlerinden bir kısmına, Rabbinin güç ve kuvvetine şahit oldu, gönlü sürura kavuştu, yüreği teselli buldu.

Peygamberimiz Cevaplıyor

En Büyük Günah

Abdurrahman'ın, babası Ebû Bekre'den rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (sas), "Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi?" diye sorunca, ashâb,

"Evet, buyur ey Allah'ın Rasûlü!" dediler. Bunun üzerine Rasûlullah,

"Allah'a ortak koşmak ve anaya babaya saygısızlık etmektir..." buyurdu.

(Buhârî, Edeb 6.)

.

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Sakın seni ilgilendirmeyen şeylere karışma! Düşmanından uzak durduğun gibi dostlarından da sakın! ölen kimselere gıpta ettiğin noktalar hariç yaşayan kimselerin hiç bir şeyine gıpta etme! İhtiyacını onu önemsemeyen kimselere açma ve böylelerinden hiç bir şey isteme!"

Übeyy b. Ka'b radıyallahu anh

Peygamberler Tarihi

Hz. İbrahim Aleyhisselâm - Tek Başına Bir Ümmet

Allah Teâlâ: “İbrahim ve onunla birlikte olanlarda (ailesinde ve ashabında), sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır” buyurmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de, uyulacak en güzel örneklerden biri olarak mü’minlere Hz. İbrahim aleyhisselâmın gösterilmesi, onun hayatını öğrenmenin önemini bir kat daha arttırmaktadır. En iyi kul olmanın yolu Hz. İbrahim (a.s)’in yoluna uymaktan geçmektedir. Çünkü o, bir kula Allah’ın dostluğunu getirecek en üstün özelliklere sahiptir: “Allah’a teslim olup da iyilik yapan ve tüm kalbiyle İbrahim’in yolunu takip eden kimseden daha üstün kim olabilir? Allah, İbrahim’i kendisine dost edinmiştir.”

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

"Kur'an'ı okuyun. Çünkü Kur'an, kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaat edecektir. Bakara ile Âl-i İmrân sûrelerini okuyun. Çünkü onlar kıyamet gününde iki bulut, yahut iki gölge veya saf saf olmuş iki grup kuş halinde gelecek ve kendilerini okuyanların yardımına koşacaklardır. Bakara sûresini okuyun. Onu okumak bereket, okumamak ise kay­bedilen sevaplar yüzünden pişmanlık duymaya sebeptir. Boş şeylerle uğraşan­lar onu okuyamazlar."

(Müslim, Müsâfirîn 252; Dârimî, Fezâilü'l- Kur'ân 15.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

"Akla sen gelirsin güzel deyince

Senden daha şirin doğmadı bence

Bütün kusurlardan arıtılmışsın

Sanki yaratıldın kendi gönlünce."

[ Hassân b. Sâbit (r.a) ]

tümü / şiirin devamı