• Yeni Baskı

  Mutlu BİNİCİ

 • Siyer-i Nebi Dersleri: Hz. Hatice

  Mutlu BİNİCİ

 • Firavunlar Hep Kaybeder

  Halit AKILLI

 • Yârenime Nâme 1: es-SELÂM

  Ayşe UÇKAN

 • Candan İçre

  İsmail Lütfi Çakan

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Siyer-i Nebi Dersleri

Safa Tepesi’nden Sonsuzluğa

İslam’ın nuru gönülleri aydınlatıp, fazilet sahibi gençler bu nura tabi olduklarında şehri yönetenleri büyük bir telaş ve korku sardı. İnsanları kula kulluktan, zulüm ve baskı altında ezilmekten kurtarmaya çalışan özgürlük dini, Kureyş’in sahte tanrılarına kıymet vermiyor; köle düzenini yıkmayı hedefliyordu. Kureyş’in önde gelenleri yeni dinden, Müslümanlardan kin ve nefretle söz ediyor, bir yandan Sevgili Peygamberimiz ve arkadaşlarıyla alay ediyor, diğer yandan Müslümanları ve onlarla iletişim kuran insanları takip ederek İslam’ın yayılmasını engellemeye çalışıyorlardı. 

Kuran'ın Gölgesinde

Besmele, işleyen medeniyetin kimin adına kurulduğunu ve yürüdüğünü gösterir. O’nun adı ile başlamak ve yapmaktır besmele. O’nun Rahman ve Rahim isminin tecellisini beklemek, O’nun kudretine sığınmak, hem dünya hem de ahiret saadeti elde etmeye çalışmaktır.