• Ebû Süfyân b. Hâris el- Hâşimî

  Mutlu BİNİCİ

 • Hakk ve Bâtılı Ayıran Ölçü: Fârûkıyyet

  Özkan ÖZTÜRK

 • Namaz Merkezli İslâm Toplumunun İnşası

  Abdullah YILDIZ

 • Firavun'un Sarayında İki Peygamber

  Osman SÜNGÜ

 • Cennete Götüren Günahlar

  Erol DEMİRYÜREK

Siyeri Nebi Dersleri

Akabe Biatları

Ey İnsanlar, ‘Lâ İlâhe İllallah’ Deyiniz ki Kurtulasınız

Hac mevsimiydi. Arap kabileleri yarımadanın dört bir yanından Mekke’ye gelmiş, Mina’da toplanmışlardı. Birden vadinin semalarında “Ey insanlar, ‘Lâ ilâhe illallah’ deyiniz ki kurtulasınız.” nidası yükseldi. Kalabalık heyecanla sesin geldiği tarafa yöneldi. Muhammed aleyhisselâm meydanın tam ortasında duruyor, müşrik Arapların karşısında hakkı haykırıyordu.

Devamı...

Peygamberimiz Cevaplıyor

Bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resûlullah'a (sas) gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resûlü (sav) de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı, onu öder miydin?" diye sordu. O, "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resûlü, "O hâlde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha lâyıktır" buyurdu.

(Nesâî, Menâsıku'l-Hac, 7)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Sakın seni ilgilendirmeyen şeylere karışma! Düşmanından uzak durduğun gibi dostlarından da sakın! Ölen kimselere gıpta ettiğin noktalar hariç yaşayan kimselerin hiç bir şeyine gıpta etme! İhtiyacını onu önemsemeyen kimselere açma ve böylelerinden hiç bir şey isteme!"

Übeyy b. Ka'b radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Yağmurları Küstüren Toprak: İsrailoğulları - II

Rasûl-i Ekrem Efendimiz, önceki birçok olumsuz tutum ve davranışlarına rağmen Yahudilere yine de önyargıyla yaklaşmamış, onlara barış elini uzatmıştı. Ne yazık ki Yahudiler çok geçmeden onun uzattığı bu dostluk elini reddedip itecek ve rahmeti taşlayan karakterlerini ortaya dökeceklerdi.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

"Bir kul, namaz kıldığı yerde (bir sonraki) namazı bekleyerek kaldığı müddetçe, namazda olmaya devam eder. O kimse (yerinden) ayrılıncaya veya abdesti bozuluncaya kadar, melekler kendisi için: "Allah'ım onu bağışla, ona rahmet et" diye dua ederler."

(Buhârî, Salât 87, Ezan 36; Müslim, Mesâcid 274,273; Ebû Dâvûd,  471.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi