• Hz. Abdullah b. Amr b. Harâm

  Mutlu BİNİCİ

 • O’nu Allah Sevdi

  Prof Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Cahiliye Çığlığı

  Halit AKILLI

 • Akabe'den Şecereye Bir Yol Var

  Özkan ÖZTÜRK

 • Mazlumun Öcünü Aldığı Gün

  Mihrimah SEMERKANDİ

Siyer-i Nebi Dersleri

HÜZÜN YILI

Ebû Talib, bisetin onuncu yılı Ramazan ayında vefat etti.[5] Onun iman edip etmediği ulema arasında çok tartışıldı. Fakat tartışmasız gerçek,  yeğenine olan sonsuz sevgisiydi.  O vefat edince Allah Rasûlü derin bir hüzün yaşadı, gözünden yaşlar aktı.  Evine geldiğinde ise hanımı Hz. Hatice'yi ateşler içinde yatarken buldu. Efendimiz hasta hanımının başından bir an olsun ayrılmadı. Mekke kadınlarının en zengini, en temiz ve en zekisi iman yolunda nice sıkıntılar çekmiş; malını mülkünü, ömrünü Allah yolunda feda etmişti. 

yazının tamamı

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Hureyre  radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu. Ashâb:

- Bizim aramızda müflis, parası va malı olmayan kimsedir, dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir” buyurdular. 

(Müslim, Birr 59. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 2)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

 "Mukaddes olan bir yer, hiçbir insanı mukaddes yapmaz (yani, günahlarını temizlemez ve onu yüksek derecelere çıkarmaz, şereflendirmez). İnsanı ancak ameli mukaddes kılar."

Hz. Selmân-ı Fârisî radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

Salih aleyhisselâm hiç puta tapmamış; temiz ahlak sahibi olan; ismi gibi salih bir insandı. Kavminin kendi kurulu düzenlerini sürdürmesi konusunda ondan beklentileri vardı ve bu yüzden Salih aleyhisselâm tarafından uyarıldıklarında Ona şöyle demişlerdi: “Ey Salih! Sen, bundan önce aramızda kendisine ümit bağladığımız biriydin. Şimdi de bizi atalarımızın taptığı şeylerden vazgeçirmek mi istiyorsun? Bizi inanmaya çağırdığın konuda derin bir şüphe içindeyiz.”

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Rasûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır ve bağırsakları dışarı fırlar. 0 kişi, eşeğin değirmen taşı ile döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte dönmeye başlar. Derken etrafına cehennemlikler toplanır ve 'Ey falan, ne bu hâl? Sen iyiliği emredip, kötülükten alıkoymaz mıydın?' derler. O da, 'Evet, ben iyiliği emrederdim, ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım, ama onu kendim yapardım.' diye karşılık verir."

(Müslim, Zûhd, 51)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

"Akla sen gelirsin güzel deyince

Senden daha şirin doğmadı bence

Bütün kusurlardan arıtılmışsın

Sanki yaratıldın kendi gönlünce."

[ Hassân b. Sâbit (r.a) ]

tümü / şiirin devamı

Siyer i Nebi Dergisi