• Müminlerin Annesi Hz. Âişe

  Mutlu BİNİCİ

 • İki Bayram Arası Nikah Kıyılmaz Mı?

  Prof Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Mustalikoğulları Savaşı'ndan Ders Alalım

  Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

 • Kimi Seversin?

  Metin KARABAŞOĞLU

 • Bir İç Kararması Olarak Günah

  Ahmet TÜRKBEN

Siyer-i Nebi Dersleri

Akabe Biatları

"Geliniz, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık etmemek, zina yapmamak, çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmemek, kimseye iftirada bulunmamak, asla yalan söylememek ve hiçbir hayırlı işte bana muhalefet etmemek üzere biat ediniz."

yazının tamamı

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Zer (r.a)'den rivayet edildiğine göre Nebî (s.a.s)şöyle buyurdu:

"Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için can yakıcı bir azab vardır."

Râvî dedi ki, Rasûlullah (s.a.s) bu cümleyi üç kere tekrarladı. Ebû Zer:

- Bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlar. Bunlar kimlerdir, Ey Allah'ın Rasûlü? diye sordu. Rasûl-i Ekrem (s.a.s) de:

"Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyatla satmaya çalışandır" cevabını verdi.

(Müslim, Îmân 171.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Allah'ın rızasını insanların rızasının önüne geçirmedikçe bütün ilmi elde edemezsin. Sonra nefsine dönmeli ve onu son derece kötü görmelisin."

Ebu'd-Derda radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Mûsâ IV : KIRK GECE

Sâmirî, İsrâiloğullarının şeytânî ve nefsânî duygularına tercümanlık yapmıştı. Onlar gözleriyle görebilecekleri ve ellerini sürebilecekleri bir ilâh istiyorlardı. Çünkü onlar, nesiller boyu köle olarak yaşadıkları Mısır’da bunu görmüşlerdi. Putlara tapan Mısırlılar onları aşağılamış, hor görmüş; fakat yine de İsrâiloğullarının vicdanında isyan ve özgürlük ateşi alevlenememişti. Bilakis, İsrâiloğulları Mısır medeniyetini üstün gördüklerinden onların aşağılamalarını kabullenip değerlerini benimsemişlerdi. Onların bu durumu, şu anda batı medeniyetine hayranlık besleyen gâfil bazı Müslümanların durumuna ne kadar da çok benziyordu.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

“Mü’minin durumu gerçekten hayret vericidir. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Bu ancak mü’minlere ait bir özelliktir: O, sevinilecek bir şey başına geldiğinde şükreder; bu onun için bir hayır olur.  Başına bir belâ geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur.”

(Müslim, Zühd 64)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Efendim, 
işte işaret ettiğin mevsime geldik. 
dünya bir top ateş ve ona kim dokunsa kül oluyor parmakları. 
söndüremiyoruz bu yangını, 
içimizdeki kaynak kuruyalı çok oldu.

"Efendim" - Ali AYÇİL

 şiirin devamıtümü

Siyer i Nebi Dergisi