Bir Sahabinin Dilinden Peygamberimizin Gece Namazı

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz gece namazlarını nasıl kılardı? Bir sahabinin dilinden Peygamberimizin (s.a.v.) gece namazı şöyle anlatılır.

Bir defâsında nâfile namaz kılmakta olan Efendimiz’e -sallallahu aleyhi ve sellem- tâbî olan Huzeyfe -radıyallâhu anh- O’nun ibâdet esnâsındaki hâlini şöyle anlatıyor:

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN GECE NAMAZI

“Bir gece Allah Rasûlü ile beraber namaza durdum. Bakara sûresini okumaya başladı.

Ben içimden, «Yüzüncü âyete gelince rukûya varır herhalde.» dedim. Yüzüncü âyete geldikten sonra da okumasını sürdürdü.

«Herhalde bu sûre ile iki rekât kılacak.» diye zihnimden geçirdim. Okumasına devâm etti.

«Sûreyi bitirince rükûya varır.» diye düşündüm. Ancak yine bitirmedi, Nisâ sûresini okumaya başladı. Bitirince de Âl-i İmrân sûresine geçti.[1]

Ağır ağır okuyor; tesbih âyetleri geldiğinde, «sübhânallâh» diyor, duâ âyeti geldiğinde duâ ediyor, istiâze âyeti geldiğinde de Allâh’a sığınıyordu.

Sonra rükûya vardı, «Sübhâne Rabbiye’l-Azîm» demeye başladı. Rükûu da kıyâmı kadar sürdü.

Sonra, «Semiallâhu li-men hamideh. Rabbenâ leke’l-hamd» diyerek (doğruldu).

Rükûda kaldığına yakın bir müddet kıyamda durdu.

Sonra secdeye vardı. Secdede, «Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ» diyordu. Secdesi de kıyâmına yakın uzunlukta sürdü.” (Müslim, Müsâfirîn, 203)

Dipnot:

[1]. Bu hadîs-i şerîfin beyânına göre, Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- Bakara Sûresi’nden sonra Nisâ sûresini, ondan sonra da Âl-i İmrân sûresini okumuştur. Bu sıralamayla okuyuş, hâlihazırdaki Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ şeklindeki sûre tertîbine uymamaktadır. Hadîs şârihleri, bunun hikmetini iki şekilde îzâh etmişlerdir: Birincisi, o zamanlar henüz sûrelerin tertibi son şeklini almamıştır. İkincisi de bu sıralamayla okumanın da cevâzını göstermek içindir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.