Dua Ayetleri

Kalplerimizi Saptırma

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize katından bir rahmet bağışla...

Bizi Takvâ Sahiplerine Önder Eyle

Onlar: "Ey Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder eyle!" derler. 

Furkân Sûresi 25/74

Şeytanların Vesveselerinden Sana Sığınırım

De ki: "Rabbim! Şeytanların vesvese ve tahrikinden Sana sığınırım. Onların yanımda bulunmasından...

Merhamet Edenlerin En Hayırlısı

De ki: "Rabbim! Günahımı bağışla, bana merhamet et...

Hz. Mûsâ'nın Duaları - 2

"Rabbim! Vereceğin her hayra muhtacım...

Hz. İbrâhim'in Duaları - 2

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle...

Hz. Yûsuf aleyhisselâm'ın Duası

Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah’ım, dünyada ve âhirette beni koruyup destekleyen Sensin...

Bizi ve Kardeşlerimizi Bağışla

“...Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı...

Hz. Yûnus'un Duası

"Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.'

Hz. Mûsâ'nın Duaları - 1

Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
RSS - Dua Ayetleri beslemesine abone olun.