• Müminlerin Annesi "Hz. Âişe"

  Mutlu BİNİCİ

 • Ümit İçinde Yaşamalı

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • O Yürüyen Bir Kur'ân'dı

  Erol DEMİRYÜREK

 • İmanın Şartı Kaçtı?

  F. Merve KAHRAMAN

 • Efendimiz’in Hayatındaki Dört Fatıma

  Muhammed Emin YILDIRIM

Siyeri Nebi - Dersleri

Miraca Giden Yol Taif’ten Geçer

Yola çıktığında henüz sabah olmamıştı. Elinde asası, yüreğinde umudu, yanında öz oğlu kadar çok sevdiği Zeyd b. Hârise vardı. Tâif’e gidiyordu. Ebû Talib’ten sonra Mekke’de yaşamak mümkün değildi.

yazının tamamı diğer yazılar

Sorularla Siyer-i Nebi

Cevap: 
Hz.Ebu Bekir, Ammâr b. Yâsir, annesi Sümeyye ,Süheyb b. Sinan er-Rûmi,Bilâli Habeşî ,Habbâb b. Eret (r.anhüm)

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Hüreyre (r.anh) anlatıyor : Allah Rasûlü'ne (s.a.s) insanların cennete girmesine en çok vesile olan amelin ne olduğu soruldu. Rasûlullah, "Allah'tan sakınmak ve güzel ahlak" buyurdu.

(Tirmizî, Birr, 62)

(Buhârî, Vasâyâ 23, Tıb 48, Hudûd 44; Müslim, Îmân 145.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Din kardeşinizin bir günah işlediğini gördüğünüzde 'Rabbimiz! Onu rezil et! Allah'ım ona lânet et!' gibi şeyler söyleyerek onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız. Aksine 'Rabbimiz! Onu affet ve kendisini doğru yola ilet' deyiniz. Muhammed'in sahâbileri olarak bizler hiçbir kimse hakkında, onun ne üzere öldüğünü bilmedikçe bir şey söylemez; ömrü hayırla sonuçlanırsa 'Hayra kavuştu' der; şerle sonuçlandığında da onun için korkardık." 

Abdullah b. Mes'ûd radıyallahu anh

tümü

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" dedi.” (Araf Suresi, 7/73)

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

 Atâ İbn Ebî Rebâh’dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir:

 Abdullah İbn Abbâs radıyallahu anhümâ bana:

- Sana cennetlik bir kadın göstereyim mi? dedi. Ben:

- Evet, göster, dedim.

İbn Abbâs şöyle dedi:

- Şu (iri yarı) siyah kadın var ya! İşte bu kadın (bir gün) Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve:

- Beni sara tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah’a dua ediniz, dedi.

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:

“Eğer sabredeyim dersen, sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen, sana şifa vermesi için Allah’a dua ederim” buyurdu.

Bunun üzerine kadın:

- Ben (hastalığıma) sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua buyurunuz, dedi.

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti. 

 (Buhârî, Merdâ 6; Müslim, Birr 54.)

tümü

Salât u Selamlar

Muhammed Bahaeddin Nakşibendî rahmetullahi aleyhin Efendimiz Aleyhisselâma Salâtı

Allah’ım! Peygamberlerin kandili, evliyânın nûru, asfiyânın kameri insanların ve cinlerin güneşi, doğu ve batının ışığı olan Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât etmeni istiyoruz. Onlara çokça selam olsun.

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi