• Oruç Tutmalı

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Allah Kimleri Sever Kimleri Sevmez

  Sinan ÖZYURT

 • Ramazan ve İsraf

  Dr. Emine Gümüş BÖKE

 • Asr-ı Saadet’te Ramazan Nasıl Yaşanırdı?

  Muhammed Emin YILDIRIM

 • Bir Ömür, Üç Ramazan

  Merve KAHRAMAN ÖZTÜRK

Ramazan Sözlüğü

Sorularla Siyer-i Nebi

Cevap: 

Hz. Ömer'in İslam öncesi hayatı hakkında anlatılan en önemli hadiselerden biri onun kızını diri diri toprağa gömmesi olayıdır. Bu bilgiye delil olarak Hz. Ömer'den şu cümle nakledilmektedir:

“Cahiliye devrinde yaptığımız iki şey vardı ki bunlardan birini hatırladıkça güler, diğerini hatırladıkça ağlarım. Helvadan put yapıp tapar, acıktığımızda yerdik. Bunu hatırladıkça gülerim. Ağladığım şey ise kızlarımızı diri diri toprağa gömmemizdir.”

Bu ifadede Hz. Ömer’in kızını toprağa gömdüğü değil, o dönemde kızların diri diri gömüldüğü anlatılmaktadır. Ayrıca Hz. Ömer'e ait olduğu ifade edilen bu cümle, hiç bir tarihî kaynakta mevcut değildir. Aslında Hz. Ömer'in kızını diri diri gömmüş olması mümkün değildir. Zira Hz. Ömer müslüman olmadan önce üç evlilik yapmış, bu evliliklerden dört erkek ve bir kız çocuğu olmuştur. Hz. Ömer'in bu tek kızı, en büyük çocuğu olan ve İslâm’dan beş sene evvel doğan, Hz. Hafsa'dır. Hz. Hafsa Sevgili Peygamberimizin hanımı olmakla şereflenmiş, müminlerin annesi olmuştur. Hz. Ömer'in diğer kızları ise kendisinin Müslüman oluşundan sonra doğmuşlardır.

İlk dönem kaynaklarında mevcut olmayan yukarıdaki cümle sonradan uydurulmuş ve maalesef üzerinde araştırma yapılmaksızın kesin bir bilgi gibi anlatılagelmiştir.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Hamza b. Amr el-Eslemî (ra), "Ey Allah'ın Resûlü! Yolculukta iken oruç tutabilecek gücü kendimde bulabiliyorum. Böyle yapmamda bir sakınca var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah (sas), "Bu, Allah'ın verdiği bir ruhsattır. Kim bunu alıp uygularsa güzel olur. Ama kim de oruç tutmak isterse bunu yapmasında bir sakınca yoktur" buyurdu.

(Müslim, Sıyâm, 107)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Ey insanlar! Ben size nasihat ve merhamet  ediyorum. Kabrin dehşetinden korunmak için gece yarısı namaz kılın.  Kıyamet sıcağından korunmak için oruç tutun, en zor günün korkusundan uzak durmak için tasaddukta bulunun." 

Ebû Zer el-Ğıfârî radıyallahu anhtümü

Peygamberler Tarihi

Hz. İbrahim (a.s) - Ateşin Yakmadığı Peygamber

Hz. İbrahim (a.s) tevhid peygamberidir. Bugün de Müslüman olan bizlere güzel örnekliğiyle İslam’ı öğretmektedir. Şeytanın kıyamete kadar devam edecek saptırıcı düşmanlığı karşısında İbrahimî uygulamaların bize Rabbanî bir lütuf olduğunu asla unutmamalıyız.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Saîd ve Ebû Hureyre radıyallahu anhümâ’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar.”

(Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49.)

tümü

Salât u Selamlar

Allah'ım! salât ve selam;

Ayın on dördünün dolunayı,

karanlıkları aydınlatan nur kaynağı,

esenlik yurdunun anahtarı,

İslam dininin güneşi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın üzerine olsun!

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Alemlere Rahmet

Siyer i Nebi Dergisi