• Güzel Konuşurdu

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Hayatı İsraf Etme!

  Prof. Dr. Soner DUMAN

 • Yarım Kalmış Bir Hicretin Hikâyesi

  Mutlu BİNİCİ

 • Reci Vakası ve Bi'ru Maûne Fâciâsı

  Prof. Dr. İsmail YİĞİT

 • Taif’te Yaşananlar

  Nureddin YILDIZ

Siyeri Nebi - Dersleri

İsrâ ve Mi'râc

Muhammed aleyhisselâm göklere çıkarıldı. Orada hak dava uğruna mücadele vermiş, eza ve cefaya maruz kalmış, zindanlara mahkûm olmuş peygamberlerle görüştü. Allah celle’nin ayetlerinden bir kısmına, Rabbinin güç ve kuvvetine şahit oldu, gönlü sürura kavuştu, yüreği teselli buldu.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Enes b. Mâlik (r.anh) anlatıyor: 

"Bir adam, 'Ey Allah'ın Râsûlü! Devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?' diye sordu.

Rasûlullah (s.a.s), 'Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et!' buyurdu."

(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 60)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Mukaddes olan bir yer, hiçbir insanı mukaddes yapmaz. İnsanı ancak ameli mukaddes kılar." 

Hz. Selmân-ı Fârisî radıyallahu anh


tümü

Peygamberler Tarihi

Bıçağın Kesmediği Kurbanlık: Hz. İsmail (a.s)

Kendileri en güzel örnek olan Hz. İbrahim ve beraberindekilerin yaşayarak bizlere gösterdikleri Allah’a kulluktu. Allah’ın dostları en ağır sınavlardan geçiyordu. Babası, İsmail’e yaklaştı ve şöyle dedi: “Ey yavrucuğum, seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Buna ne dersin?” Hz. İbrahim (a.s)’e teslimiyet abidesi halim bir oğul verilmişti. Babasına: “Ey babacığım, ne emrolunuyorsan yap! Sen, beni inşallah sabredenlerden bulacaksın” dedi.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Abdullah İbni Mes’ud radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücûr) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.”

(Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105. Ayrıca bk. Tirmizi, Birr 46.)

tümü

Salât u Selamlar

Allah’ım! Muhammed'e, O’na salât edenler sayısınca salât eyle! Efendimiz Muhammed’e O’na salât getirmeyenler sayısınca salât eyle!

Muhammed’e, O’na nasıl salât edilmesini emir buyurduysan o şekilde salât eyle!

Muhammed’e, O’na salât getirilmesini sevdiğin şekilde salât eyle!

Muhammed’e, O’na nasıl salât etmek gerekiyorsa öyle salât eyle!

"Allah’ım! O’nu zikredenler zikrettikçe, onu anmakta gaflete düşenler gaflet ettikçe Muhammed'e salât eyle!

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi